Nieuws

GroenLinks stelt schriftelijke vragen over fraude met afval en subsidie mestverwerkers

In mei van dit jaar bracht NRC het nieuws dat mestverwerkingsfabrieken betrokken zijn bij omvangrijke fraude met afval en subsidies. In het artikel wordt onder meer gesteld dat provincies onvoldoende controleren. GroenLinks heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Jeroen Bart: “Het is belangrijk dat we meer schone energie opwekken. GroenLinks is echter kritisch als gaat om opwek met biomassa. Mestverwerking vormt indirect immers een beloning voor mestoverschotten. Daarbij blijkt nu dat met mestfabrieken ook fraude gepleegd wordt, met zowel subsidie als de illegale lozing van afval. GroenLinks vindt het belangrijk dat de provincie zorgt voor goede controle en handhaving.”

Lees verder

Bestuursleden gezocht

Het provinciaal bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wij zoeken onder meer invulling voor de portefeuilles leden en partijontwikkeling en interne relaties.

Lees verder

GroenLinks haalt ruim €5000 op tijdens Nacht van de Vluchteling

team GroenLinks provincie Utrecht NvdV19

GroenLinks Provincie Utrecht heeft tijdens de Nacht van de Vluchteling €5.369 opgehaald voor Stichting Vluchteling. Met de sponsorloop deden zo’n 1.000 teams mee. GroenLinks behaalde met het opgehaalde bedrag het op veertien na beste resultaat. Het negenkoppige team liep tijdens de nacht van 15 op 16 juni mee op de route Utrecht-Amersfoort.

Lees verder

GroenLinks stelt schriftelijke vragen over het Programma Aanpak Stikstof

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over een uitspraak van de Raad van State die grote gevolgen kan hebben voor de ontwikkelmogelijkheden van agrariërs, industrie, verkeer en woningbouw. Het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS) biedt ruimte voor deze ontwikkelingen, maar de Raad van State oordeelt dat daarmee onvoldoende is aangetoond dat de natuur niet wordt aangetast.

Statenlid Marjolein van Elteren: “GroenLinks is altijd kritisch geweest op het systeem van het Programma Aanpak Stikstof. Dit programma gaat ervan uit dat de uitstoot van stikstof de komende jaren zal dalen, en dat vooruitlopend daarop alvast ruimte gegeven kan worden aan agrariërs, industrie en verkeer. De Raad van State oordeelt nu dat dat systeem niet deugt en dat niet is aangetoond dat dit niet ten koste gaat van de natuur.”

Lees verder

GroenLinks fractie blij met coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Utrecht'

De provincie Utrecht gaat investeren in de versnelling van de energietransitie, het openbaar vervoer en de fiets en er wordt extra geld vrijgemaakt voor de ontwikkeling van natuur. Verder worden er meer betaalbare woningen gebouwd en komt er een sociale agenda om onder meer eenzaamheid en laaggeletterdheid tegen te gaan. Dit alles en meer blijkt uit het coalitieakkoord dat GroenLinks samen met CDA, D66, PvdA en ChristenUnie in de provincie Utrecht gesloten heeft.

Onderhandelaars Huib van Essen en Karin Boelhouwer: “We zijn ontzettend trots op het resultaat. Het is een prachtig groen akkoord, waar we de komende jaren vol voor gaan! Ook de manier waarop het akkoord tot stand is gekomen is iets om trotst op te zijn. Inwoners, organisaties en ook de niet-collegevormende partijen hebben inbreng kunnen leveren!"

Lees verder

GroenLinks draagt Huib van Essen voor als nieuwe gedeputeerde in Utrecht

Huib van Essen

GroenLinks heeft vandaag bekend gemaakt dat zij fractievoorzitter Huib van Essen voordragen als gedeputeerde in het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Utrecht. Hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles energie, klimaat, ruimtelijke ordening en de Omgevingsvisie. Karin Boelhouwer volgt hem op als fractievoorzitter van de Provinciale Statenfractie.

Huib van Essen: “Ik ben vereerd dat de fractie mij voordraagt als kandidaat gedeputeerde. Ik ga met energie aan de slag om de idealen van GroenLinks te verwezenlijken. Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Het is tijd om door te pakken met de energietransitie, en daar ga ik mij als gedeputeerde voor inzetten.”

Lees verder