Nieuws

Een nieuwe en optimistische visie op de omgeving

Uit: concept Ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht, december 2019

De nieuwe Omgevingswet (2021) vraagt een visie op de leefomgeving. En een goede balans tussen het gebruiken en beschermen van de leefomgeving. De eerste concepten van de Provinciale Omgevingsvisie- en Verordening zijn er inmiddels. Het vormt een optimistische visie met mooie ambites, maar er is ook nog ruimte om één en ander aan te scherpen.

Statenlid Ali Karataş: “De Omgevingswet vraagt om integraal te denken en provinciaal te regelen wat provinciaal moet, en gemeentelijk wat gemeentelijk kan. Dat klinkt mooi, maar blijkt een hele uitdaging. Want wanneer moet iets echt provinciaal geregeld worden? En hoe maak je beleid integraal? Dat vraagt om visie, maar ook om creativiteit en slimme combinaties. En uiteindelijk gewoon doen!”

Lees verder

Gezocht: penningmeester bestuur

Wil jij je inzetten voor GroenLinks in de Provincie Utrecht, een actieve afdeling van bijna 4500 leden, met 20 lokale afdelingen in 26 gemeenten? Kom dan ons afdelingsbestuur versterken!

Als bestuurslid ben je samen met 6 mede-bestuursleden verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling en het ondersteunen van de grootste Statenfractie in de provincie Utrecht. Het bestuur werkt daarin samen met de fractieleden, de lokale afdelingen, en diverse commissies, leden en sympathisanten. Wij streven naar een zo divers mogelijk bestuur wat betreft achtergrond, deskundigheid en spreiding over de provincie. Alle bestuursleden hebben naast de reguliere bestuurstaken ook een specifieke portefeuille.

We zoeken een nieuwe penningmeester, die verantwoording wil nemen voor het financiele beleid van de provinciale afdeling in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023.

Heb jij de nodige kwaliteiten als penningmeester en bestuurslid? Houd jij het overzicht in de financiën en heb je oog voor actuele ontwikkelingen in de provincie? Lees dan verder.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over vervuiling drinkwater door PFAS

Vorige week woensdag werd door drinkwaterbedrijven de oproep aan de Tweede Kamer gedaan om te voorkomen dat grond- en uiteindelijk drinkwater vervuild raakt met PFAS. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij het storten van PFAS-houdende bagger in diepe plassen. De Waterschappen onderzoeken deze mogelijkheid, omdat zij met grond en bagger zitten die ze nu niet kwijt kunnen. GroenLinks heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Suzanne Vrielink: “Het is belangrijk dat waterschappen en grondwaterbedrijven hun werk kunnen blijven doen, maar als het om ons drinkwater gaat kunnen we beter het zekere voor het onzekere nemen. PFAS is niet helemaal uit water te zuiveren. We zijn dan ook benieuwd of het college bereid is om maatregelen te nemen als er inderdaad een risico is.”

Lees verder

De fiets moet het vertrekpunt zijn bij verbeteren veiligheid Donderbergrotonde

Donderbergrotonde Leersum

Al langere tijd maakt GroenLinks zich zorgen over de verkeersveiligheid op de Donderbergrotonde in Leersum. Zo stelde de fractie vorig jaar al schriftelijke vragen om de veiligheid voor fietsers te verbeteren, bijvoorbeeld met een fietstunnel. Dit past ook bij de ambitie om op het fietspad over de rotonde een snelfietsroute te laten lopen. Daarom stemde GroenLinks tegen een motie van SGP, VVD en 50PLUS die vooral gericht was op doorstroming voor de auto.

Statenlid David Oude Wesselink: “Een duurzame oplossing voor de Donderbergrotonde zit allereerst in het verbeteren van de doorstroming voor fietsers. Bij een oplossing als een tunnel heeft de auto er uiteindelijk ook baat bij, omdat dan niet meer op fietsers gewacht hoeft te worden. De motie ging echter vooral uit van varianten die de doorstroming voor de auto verbeteren, dit terwijl de veiligheid voor de fiets en een gezonde leefomgeving het vertrekpunt moeten zijn.”

Lees verder

GroenLinks wil goede oplossing voor bereikbaarheid Schaakwijk in Zuilen

In de nieuwe dienstregeling die 14 december is ingegaan, is de route van buslijn 4 in Zuilen veranderd. Hier rijdt nu een langere en snellere bus, maar hierdoor moeten inwoners uit Schaakwijk verder lopen naar de dichtstbijzijnde halte. Dit leidde tot veel negatieve reacties van de inwoners, onder meer door de aanwezigheid van seniorenwoningen, een buurtcentrum voor ouderen en een gezondheidscentrum die langs de oude busroute liggen.

Statenlid David Oude Wesselink: “Wij begrijpen de zorgen van omwonenden en vinden dan ook dat de gedeputeerde op korte termijn in gesprek moet om te komen tot een mogelijke oplossing. Dat heeft de gedeputeerde tijdens de Statenvergadering op 11 december ook toegezegd. De motie van de SP om de verandering terug te draaien, was door de korte termijn niet uitvoerbaar en konden we daarom niet steunen.”

Lees verder

GroenLinks wil duurzame oplossing voor opvang in wild levende dieren

Onlangs werd bekend dat de vogelopvang in Utrecht tijdelijk de deuren moet sluiten door te weinig inkomsten. Dit is niet de eerste keer, maar wel de eerste keer dat aanwezige dieren overgebracht worden naar een andere vogelopvang en dat contracten van betaalde medewerkers niet verlengd worden. GroenLinks vindt deze ontwikkeling zorgelijk en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Marjolein van Elteren: “Het vervoer en de opvang van in het wild levende dieren is van groot belang. Voor zieke of gewonde dieren moet er een plek zijn om weer te herstellen. Met de sluiting van de vogelopvang in Utrecht komt alle druk bij de enige overgebleven vogelopvang in de provincie te liggen, namelijk die in Soest. Dit terwijl deze opvang al over zijn capaciteit zit. Het is dan ook tijd voor een duurzame oplossing.”

Lees verder