Statenlid Margriet van de Vooren: “Er zijn veel meer woningen nodig in de provincie Utrecht! En niet alleen meer woningen, maar ook vooral betaalbare en het juiste type woningen. Woningen die geschikt zijn voor ouderen die gelijksvloers willen wonen en een grotere woning voor jonge gezinnen achterlaten, maar ook voor jongeren die op zoek zijn naar een eerste woning. Met het vastgestelde kader zetten we daarop in!”

Kader wonen en werken

Provinciale Staten stellen jaarlijks het kader vast voor wonen en werken. Op basis daarvan worden samen met gemeenten plannen gemaakt voor nieuwe woon- en werklocaties die vervolgens terecht komen in het regionale programma wonen en werken. De plannen die daarin komen, kunnen door gemeenten verder worden uitgewerkt en gerealiseerd. 

In het kader voor wonen en werken staat dat we tot 2030 ruim 60 tot 80 duizend extra woningen willen bouwen, tweederde daarvan betaalbaar moet zijn en daarvan tenminste 30% sociale huur. Daarnaast wil de provincie samen met gemeenten duurzamer bouwen, door te bouwen volgens het ambitieniveau zilver van het convenant duurzame woningbouw. Ook komt er tot 2030 ruim 80 – 94 hectare bedrijventerrein bij. 

Aangescherpt kader

Bij de behandeling van het kader zijn er een aantal aanpassingen gedaan door Provinciale Staten. Zo wilde het college met gemeenten het gesprek aangaan om het ambitieniveau voor duurzame woningbouw in 2026 te verhogen naar zilver, maar hier wordt door een aangenomen amendement nu ook de mogelijkheid van het verhogen naar goud in opgenomen. Dat is het hoogste ambitieniveau.

Daarnaast moeten gemeenten door een amendement van PvdA en GroenLinks bij woningbouwplannen vanaf 2025 garanderen dat er 2/3 betaalbaar gebouwd wordt, of goed uitleggen waarom dat niet zou kunnen. Verder wilde het college het kader voor wonen en werken drie jaar lang geldig laten zijn, maar Provinciale Staten heeft besloten om dat jaarlijks toch opnieuw bij Provinciale Staten voor te leggen.

Ook is er een motie angenomen die het college vraagt om in gesprek te gaan met gemeenten over het realiseren van meer woningen voor jongeren. Een motie van GroenLinks en CDA om voor de huisvesting van ouderen een kwartiermaker aan te stellen, haalde het helaas niet. 

Margriet van de Vooren: “Er ligt een mooi kader met veel sociale en groene ambities. Nu is het tijd voor de uitwerking, daar kijken we naar uit!”