Provinciale Statenfractie

Bij de verkiezingen van 20 maart 2019 is GroenLinks de grootste partij geworden, met 8 van de 49 zetels in de Provinciale Staten van Utrecht. Sinds 2011 zit GroenLinks in de coalitie. Op 3 juni 2019 heeft GroenLinks het coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Utrecht' gesloten met CDA, D66, PvdA en ChristenUnie. Huib van Essen is namens GroenLinks de gedeputeerde in het dagelijks bestuur van de provincie. Binnen het College van Gedeputeerde Staten is hij verantwoordelijk voor klimaat, energie, ruimtelijke ordening en de omgevingsvisie.

Bezoekadres: Archimedeslaan 6 K17.47, 3584 BA Utrecht
Postadres: Postbus 80300 K17.47, 3508 TH Utrecht

Telefoon: 030 - 258 2463 (fractiekamer)
E-mail: groenlinks@provincie-utrecht.nl
Website: provincieutrecht.groenlinks.nl

Statenleden

Contactgegevens van de Statenleden vind je op de pagina 'Mensen'.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Persberichten

Wil je onze persberichten ontvangen? Meld je dan aan voor onze perslijst.

Provinciaal Bestuur

GroenLinks kent een provinciaal afdelingsbestuur, dat onder andere de fractie in de Provinciale Staten volgt en contact onderhoudt met alle lokale afdelingen in de provincie Utrecht. Het bestuur organiseert minstens tweemaal per jaar een provinciale leden­vergadering (PLV) met een thematische invulling. Het bestuur bereidt ook de verkiezingen voor de Provinciale Staten voor. De volgende verkiezingen vinden plaats in maart 2023 (#PS2023).

E-mail: bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl
Website: provincieutrecht.groenlinks.nl

Prioriteiten

Het provinciaal bestuur wil:

  • Bijdragen aan het creëren van een nog inclusievere partij die de diversiteit van de Provincie weerspiegelt in haar partijorganisatie, haar politieke standpunten en haar gekozen en niet-gekozen functionarissen. 
  • Bouwen aan een interne organisatie van het bestuur die professioneel, daadkrachtig en integer is (bijvoorbeeld via doelgericht vergaderen, portefeuilleverdeling, afdelingsreglement, functioneringscommissie). 
  • Visie ontwikkelen op de rol van het provinciale bestuur ten opzichte van de lokale afdelingen en het landelijke bestuur en die visie ook uitvoeren. Een belangrijke taak van het provinciale bestuur lijkt te zijn het ondersteunen van (kleine) afdelingen en – mits mogelijk en wenselijk – het oprichten van nieuwe afdelingen. We onderzoeken welke ondersteuning er behoefte aan is en hoe wij die kunnen bieden. 
  • Scouten van nieuw (divers!) talent, met name voor toekomstige statenleden en gedeputeerden maar ook voor raadsleden en wethouders in afdelingen die hierbij gebaat kunnen zijn. GroenLinks zal naar hoop en verwachting de komende tijd alleen maar meer functionarissen nodig hebben. Samen hebben we de opgave ervoor te zorgen dat er genoeg van goede kwaliteit in beeld zijn.

Bestuursleden

Voorzitter - Melody Deldjou Fard (Utrecht)

Secretaris - Rogier Huurman (Utrecht)
Contactpersoon voor: IJsselstein, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Lopik

Penningmeester - Maaike Hersevoort (Utrecht)
Contactpersoon voor: De Ronde Venen, Montfoort-Oudewater, Bunschoten, Eemnes

Bestuurslid - Piet Nieuwendijk (Groenekan)
Contactpersoon voor: Baarn, De Bilt, Soest-Soesterberg, Utrecht, Zeist

Bestuurslid - Rieke Koning (Amersfoort)
Contactpersoon voor: Amersfoort, Leusden

Bestuurslid - Ramon Arnhem (Breukelen)
Contactpersoon voor: Stichtse Vecht, Woerden

Bestuurslid - Niek van Staaden (Langbroek)
Contactpersoon voor: Utrechtse Heuvelrug, Veendendaal, Wijk bij Duurstede, Renswoude, Woudenberg

Bestuurslid - Vincent Reijnders (Utrecht)
Contactpersoon voor: Bunnik, Houten, Rhenen

Bestuursmedewerker - vacant
 

Witte vlekken

*) GroenLinks kent in de provincie Utrecht een aantal 'witte vlekken', gemeenten die (nog) geen eigen afdeling hebben: Bunschoten, Eemnes, Lopik, Renswoude en Woudenberg.

Rooster

Datum van aftreden: november 2021

Secretaris - Rogier Huurman
Datum van aantreden: 23 november 2019
Bestuurslid - Ramon Arnhem
Datum van aantreden: 23 november 2019

Datum van aftreden: april 2022

Bestuurslid - Piet Nieuwendijk
Datum van aantreden: 13 april 2012
Bestuurslid - Niek van Staaden
Datum van aantreden: 3 september 2020
Bestuurslid - Vincent Reijnders
Datum van aantreden: 3 september 2020

Datum van aftreden: april 2023

Voorzitter - Melody Deldjou Fard
Datum van aantreden: 13 april 2021
Penningmeester - Maaike Hersevoort
Datum van aantreden: 13 april 2021
Bestuurslid - Rieke Koning
Datum van aantreden: 20 april 2017

*) De leden van het afdelingsbestuur worden voor twee jaar gekozen door de ledenvergadering. Sinds 2016 is er geen maximaal aantal termijnen meer (Huishoudelijk Reglement GroenLinks, Artikel 39).

Bankrekening

Triodos Bank NL71 TRIO 0212 1015 79 t.n.v. GroenLinks Provincie Utrecht.

Facturen

GroenLinks Provincie Utrecht, bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl.

(stand van zaken 13 april 2021)