Afdeling

GroenLinks heeft in de Provincie Utrecht ruim 4000 leden, waarvan 55% in Utrecht-Stad. Een groot aantal van hen is actief op provinciaal niveau of in een van de 20 lokale afdelingen. Daarnaast is er een actief netwerk van leden die op een bepaald gebied kennis en/of ervaring hebben.

Provinciale Statenfractie

Bij de verkiezingen van 20 maart 2019 is GroenLinks de grootste partij geworden, met 8 van de 49 zetels in de Provinciale Staten van Utrecht. Sinds 2011 zit GroenLinks al in de coalitie, met VVD, D66 en CDA. Mari√ętte Pennarts is nu nog namens GroenLinks de gedeputeerde in het dagelijks bestuur van de provincie. Binnen het College van Gedeputeerde Staten is zij verantwoordelijk voor Cultuur, Recreatie, Bodem & Milieu, Europa en Bestuur & Strategie.

Bezoekadres: Archimedeslaan 6 K17.47, 3584 BA Utrecht
Postadres: Postbus 80300 K17.47, 3508 TH Utrecht

Telefoon: 030-2582463 (fractiekamer)
E-mail: groenlinks@provincie-utrecht.nl
Website: provincieutrecht.groenlinks.nl

Contact

Neem contact op met Statenfractie via het webformulier.

Statenleden

Contactgegevens van de Statenleden vind je op de pagina 'Fractie'.

Persberichten

Wil je onze persberichten ontvangen? Meld je dan aan voor onze perslijst.

Provinciaal Bestuur

GroenLinks kent een provinciaal afdelingsbestuur, dat onder andere de fractie in de Provinciale Staten volgt en contact onderhoudt met alle lokale afdelingen in de Provincie Utrecht. Het bestuur organiseert minstens tweemaal per jaar een provinciale leden­vergadering (PLV) met een thematische invulling. Het bestuur bereidt ook de verkiezingen voor de Provinciale Staten voor. De volgende verkiezingen vinden plaats in maart 2023 (#PS2023).

E-mail: bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl
Website: provincieutrecht.groenlinks.nl

Contact

Neem contact op met het afdelingsbestuur via het webformulier.

Bestuursleden

Contactgegevens van de bestuursleden vind je op de pagina 'Bestuur'.

Bankrekening

Triodos Bank NL71 TRIO 0212 1015 79 t.n.v. GroenLinks Provincie Utrecht.

Facturen

GroenLinks Provincie Utrecht, Lange Beekstraat 56, 3817 AN Amersfoort.

(stand van zaken 11 april 2019)