Afdeling

GroenLinks heeft in de Provincie Utrecht ruim 4300 leden, waarvan 55% in Utrecht-Stad. Een groot aantal van hen is actief op provinciaal niveau of in één van de 20 lokale afdelingen. Daarnaast is er een actief netwerk van leden die op een bepaald gebied kennis en/of ervaring hebben.

Provinciale Statenfractie

Bij de verkiezingen van 20 maart 2019 is GroenLinks de grootste partij geworden, met 8 van de 49 zetels in de Provinciale Staten van Utrecht. Sinds 2011 zit GroenLinks in de coalitie. Op 3 juni 2019 heeft GroenLinks het coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Utrecht' gesloten met CDA, D66, PvdA en ChristenUnie. Huib van Essen is namens GroenLinks de gedeputeerde in het dagelijks bestuur van de provincie. Binnen het College van Gedeputeerde Staten is hij verantwoordelijk voor klimaat, energie, ruimtelijke ordening en de omgevingsvisie.

Bezoekadres: Archimedeslaan 6 K17.47, 3584 BA Utrecht
Postadres: Postbus 80300 K17.47, 3508 TH Utrecht

Telefoon: 030 - 258 2463 (fractiekamer)
E-mail: groenlinks@provincie-utrecht.nl
Website: provincieutrecht.groenlinks.nl

Contact

Neem contact op met Statenfractie via het webformulier.

Statenleden

Contactgegevens van de Statenleden vind je op de pagina 'Mensen'.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Persberichten

Wil je onze persberichten ontvangen? Meld je dan aan voor onze perslijst.

Provinciaal Bestuur

GroenLinks kent een provinciaal afdelingsbestuur, dat onder andere de fractie in de Provinciale Staten volgt en contact onderhoudt met alle lokale afdelingen in de provincie Utrecht. Het bestuur organiseert minstens tweemaal per jaar een provinciale leden­vergadering (PLV) met een thematische invulling. Het bestuur bereidt ook de verkiezingen voor de Provinciale Staten voor. De volgende verkiezingen vinden plaats in maart 2023 (#PS2023).

E-mail: bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl
Website: provincieutrecht.groenlinks.nl

Contact

Neem contact op met het afdelingsbestuur via het webformulier.

Prioriteiten

Het provinciaal bestuur wil:

  • Bijdragen aan het creëren van een nog inclusievere partij die de diversiteit van de Provincie weerspiegelt in haar partijorganisatie, haar politieke standpunten en haar gekozen en niet-gekozen functionarissen. 
  • Bouwen aan een interne organisatie van het bestuur die professioneel, daadkrachtig en integer is (bijvoorbeeld via doelgericht vergaderen, portefeuilleverdeling, afdelingsreglement, functioneringscommissie). 
  • Visie ontwikkelen op de rol van het provinciale bestuur ten opzichte van de lokale afdelingen en het landelijke bestuur en die visie ook uitvoeren. Een belangrijke taak van het provinciale bestuur lijkt te zijn het ondersteunen van (kleine) afdelingen en – mits mogelijk en wenselijk – het oprichten van nieuwe afdelingen. We onderzoeken welke ondersteuning er behoefte aan is en hoe wij die kunnen bieden. 
  • Scouten van nieuw (divers!) talent, met name voor toekomstige statenleden en gedeputeerden maar ook voor raadsleden en wethouders in afdelingen die hierbij gebaat kunnen zijn. GroenLinks zal naar hoop en verwachting de komende tijd alleen maar meer functionarissen nodig hebben. Samen hebben we de opgave ervoor te zorgen dat er genoeg van goede kwaliteit in beeld zijn.

Voorzitter

Laura Henderson (Utrecht)
Contactpersoon voor: n.n.b.
Even voorstellen: Laura Henderson

Secretaris

Rogier Huurman (Utrecht)
Contactpersoon voor: n.n.b.

Penningmeester

Jos Verheijen (Amersfoort)
Contactpersoon voor: n.n.b.

Bestuurslid

Piet Nieuwendijk (Groenekan)
Contactpersoon voor: n.n.b.

Bestuurslid

Rieke Koning (Amersfoort)
Contactpersoon voor: n.n.b.

Bestuurslid

Maurice van der Valk (Baarn)
Contactpersoon voor: n.n.b.

Bestuurslid

Ramon Arnhem (Breukelen)
Contactpersoon voor: n.n.b.

Bestuursmedewerker

Niek van Staaden (Langbroek)
Contactpersoon voor: alle afdelingen

Witte vlekken

*) GroenLinks kent in de provincie Utrecht een aantal 'witte vlekken', gemeenten die (nog) geen eigen afdeling hebben: Bunschoten, Eemnes, Lopik, Renswoude en Woudenberg.

Rooster

Functie Naam Aantreden
eerste
termijn
Aftreden
huidige
termijn
Beschikbaar
volgende
termijn *)
Voorzitter Laura
Henderson
11 apr 2019 apr 2021  
Secretaris Rogier
Huurman
23 nov 2019 nov 2021  
Penningmeester Jos
Verheijen
13 apr 2012 apr 2020 nee
Bestuurslid Piet
Nieuwendijk
13 apr 2012 apr 2020 ja
Bestuurslid Rieke
Koning
20 apr 2017 apr 2021  
Bestuurslid Maurice
v.d. Valk
11 apr 2018 apr 2020 nee
Bestuurslid Ramon
Arnhem
23 nov 2019 nov 2021  

*) De leden van het afdelingsbestuur worden voor twee jaar gekozen door de ledenvergadering. Sinds 2016 is er geen maximaal aantal termijnen meer (Huishoudelijk Reglement GroenLinks, Artikel 39).

Bankrekening

Triodos Bank NL71 TRIO 0212 1015 79 t.n.v. GroenLinks Provincie Utrecht.

Facturen

GroenLinks Provincie Utrecht, Lange Beekstraat 56, 3817 AN Amersfoort.

(stand van zaken 14 februari 2020)