Provinciale Statenfractie

Sinds de verkiezingen van 15 maart 2023 heeft GroenLinks 7 van de 49 zetels in de Provinciale Staten van Utrecht. Sinds 2011 zit GroenLinks in de coalitie. Op 5 juli 2023 heeft GroenLinks het coalitieakkoord 'Aan de slag voor Utrecht' gesloten met VVD, D66, CDA en PvdA. Huib van Essen is namens GroenLinks de gedeputeerde in het dagelijks bestuur van de provincie. Binnen het College van Gedeputeerde Staten is hij verantwoordelijk voor de energietransitie, ruimtelijke ordening, milieu en bestuur.

Bezoekadres: Archimedeslaan 6 K17.47, 3584 BA Utrecht
Postadres: Postbus 80300 K17.47, 3508 TH Utrecht

Telefoon: 030 - 258 9077 (fractiekamer)
E-mail: groenlinks@provincie-utrecht.nl
Website: provincieutrecht.groenlinks.nl

Statenleden

Contactgegevens van de Statenleden vind je op de pagina 'Mensen'.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Persberichten

Wil je onze persberichten ontvangen? Meld je dan aan voor onze perslijst.

Provinciaal Bestuur

GroenLinks heeft een provinciaal afdelingsbestuur dat onder andere de fractie in de Provinciale Staten volgt en contact onderhoudt met alle lokale afdelingen in de provincie Utrecht. Het bestuur organiseert minstens tweemaal per jaar een provinciale leden­vergadering (PLV) met een thematische invulling. Het bestuur bereidt ook de verkiezingen voor de Provinciale Staten voor. 

E-mail: bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl
Website: provincieutrecht.groenlinks.nl

Prioriteiten

Het provinciaal bestuur wil:

  • Bijdragen aan het creëren van een nog inclusievere partij die de diversiteit van de Provincie weerspiegelt in haar partijorganisatie, haar politieke standpunten en haar gekozen en niet-gekozen functionarissen. 
  • Bouwen aan een interne organisatie van het bestuur die professioneel, daadkrachtig en integer is (bijvoorbeeld via doelgericht vergaderen, portefeuilleverdeling, afdelingsreglement, functioneringscommissie). 
  • Visie ontwikkelen op de rol van het provinciale bestuur ten opzichte van de lokale afdelingen en het landelijke bestuur en die visie ook uitvoeren. Een belangrijke taak van het provinciale bestuur lijkt te zijn het ondersteunen van (kleine) afdelingen en – mits mogelijk en wenselijk – het oprichten van nieuwe afdelingen. We onderzoeken welke ondersteuning er behoefte aan is en hoe wij die kunnen bieden. 
  • Scouten van nieuw (divers!) talent, met name voor toekomstige statenleden en gedeputeerden maar ook voor raadsleden en wethouders in afdelingen die hierbij gebaat kunnen zijn. GroenLinks zal naar hoop en verwachting de komende tijd alleen maar meer functionarissen nodig hebben. Samen hebben we de opgave ervoor te zorgen dat er genoeg van goede kwaliteit in beeld zijn.

Bestuursleden

Voorzitter - Jeroen Bart (Utrecht)

Secretaris - Sasja Wolters (Amersfoort)

Penningmeester - Patriek Kerkhoff (Eemnes)

Bestuurslid evenementen - Rob de Wit (Utrecht)

Bestuurslid - Luc Reij (De Bilt)

Bestuurslid - Sanne de Bruijne (IJsselstein)

Bestuurslid - Vanessa Chin a Foeng (Montfoort)

Bestuursmedewerker - vacant
 

Witte vlekken

*) GroenLinks kent in de provincie Utrecht een aantal 'witte vlekken', gemeenten die (nog) geen eigen afdeling hebben: Bunschoten, Eemnes, Lopik, Renswoude en Woudenberg.

 

Bankrekening

Triodos Bank NL71 TRIO 0212 1015 79 t.n.v. GroenLinks Provincie Utrecht.

Facturen

GroenLinks Provincie Utrecht, bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl.

(stand van zaken 13 april 2021)

Werkgroep GroenLinks Provincie Utrecht

Voor alle GroenLinks leden in de provincie Utrecht die actief willen worden of die kennis willen maken met de Utrechtse provinciale politiek is er de provinciale werkgroep. 

E-mail: Bestuur-werkgroep-GLPU@provincieutrecht.groenlinks.nl

Sitepagina: https://provincieutrecht.groenlinks.nl/werkgroep-groenlinks-provincie-u…

 

Werkgroep bestuur:

Voorzitter: Jona Berkers

Secretaris: Leon Segond