Nieuws

Minder overlast voor Overvecht stap dichterbij

Op 3 juli hebben de Provinciale Staten van Utrecht een stap gezet om de overlast van de Noordelijke Randweg van Utrecht (NRU) te verminderen. In een breed aangenomen motie wordt het college opgeroepen om zich samen met het Rijk en de gemeente Utrecht in te spannen voor een verdiepte ligging van de NRU bij alle drie de rotondes bij Overvecht en met voorstellen te komen om hier financieel aan bij te dragen. De Utrechtse raad had eerder al besloten om hier 19 miljoen voor vrij te maken, op voorwaarde dat de andere betrokken overheden ook een extra bijdrage leveren.

Lees verder

Provincie Utrecht zegt NEE tegen gaswinning bij Woerden

Gasveld onder wijk Molenvliet in Woerden

Op maandag 3 juli hebben de Provinciale Staten van Utrecht een niet mis te verstaan signaal afgegeven tegen de plannen voor gaswinning bij Woerden. In een mede door GroenLinks ingediende motie noemen de Staten de voorgenomen gaswinning zeer onwenselijk. Ook roepen ze het college van Gedeputeerde Staten op om samen met gemeenten en de provincie Zuid-Holland bij de minister te pleiten tegen iedere vorm van gaswinning onder bewoond gebied en geen vergunning voor gaswinning bij Woerden af te geven.

Statenlid Huib van Essen: “Boren naar nieuwe gasvoorraden is niet meer van deze tijd. De situatie in Groningen laat ons zien welke ernstige en verstrekkende gevolgen gaswinning onder bewoond gebied kan hebben. Bovendien staat het haaks op de strijd tegen klimaatverandering en de transitie naar gezonde en duurzame energie. We willen de komende 10 - 20 jaar juist helemaal van het gas af.”

Lees verder

Omgevingsvisie en de uitdaging van inclusieve participatie

Op de agenda van de Staten stond op maandag 3 juli de zogenaamde ‘Startnotitie Omgevingsvisie’. Met deze startnotitie wordt het startsein gegeven voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. De ingangsdatum lijkt nog steeds vooruit te schuiven: beoogde datum is nu nog juli 2019, maar de eerste geluiden over januari 2020 zijn ook al te horen.

Lees verder

Natuurbeleid met een plus, maar een min voor ganzen

Op maandag 3 juli werd de kadernota besproken. Daarin wordt, zoals eerder is afgesproken, voorgesteld om meer geld vrij te maken voor natuur. Een deel van dit budget is echter bestemd voor verlenging van het ganzenbeleid, waar het vergassen van ganzen onderdeel van is. GroenLinks wil dat eerst de evaluatie van dit beleid met de Staten wordt besproken voordat het beleid eventueel verlengd wordt.  

Statenlid Erna Kotkamp: “Het vergassen van duizenden ganzen is wat GroenLinks betreft nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Daarmee wordt de oorzaak van het probleem namelijk niet weggenomen. Als we echt iets willen doen aan de grote populatie ganzen, dan zullen we in moeten zetten op preventie en gebieden bijvoorbeeld anders inrichten zodat het voor ganzen minder aantrekkelijk wordt.”

Lees verder

Eerlijke bijdrage aan cultuur, natuur & milieu

Op maandag 3 juli diende GroenLinks samen met PvdA, D66 en ChristenUnie een motie in die oproept om de bijdragen aan partnerinstellingen van de provincie Utrecht per 2018 te indexeren voor loon- en prijscompensatie. De motie werd met brede steun aangenomen.

Statenlid Karin Boelhouwer: “Als je als provincie taken uit laat voeren door andere organisaties, dan moet je ze daar ook voldoende voor betalen. Dat was de afgelopen jaren niet meer het geval doordat deze bijdragen niet geïndexeerd werden. De kosten stegen, terwijl de bijdrage hetzelfde bleef. Dat is met het aannemen van deze motie gerepareerd en daar zijn wij erg blij mee.”

Lees verder

Ruim 9.000 euro opgehaald voor noodhulp aan vluchtelingen

Eindstreep behaald, sponsors bedankt!

In de nacht van 17 op 18 juni liep GroenLinks Provincie Utrecht, met een groep GroenLinks-leden uit de provincie, mee met de Nacht van de Vluchteling. Met deze sponsorloop haalden zij geld op voor noodhulp aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, onderdrukking en geweld. Het team heeft ruim € 9.000 euro opgehaald!

Lees verder

Pagina's