Nieuws

Gezocht: nieuwe voorzitter bestuur

voorzittershamer

Vanwege het vertrek van de voorzitter van het bestuur van GroenLinks Provincie Utrecht in 2016 zal het bestuur op de PLV in april 2017 een nieuwe kandidaat- voorzitter voordragen. Belangstellenden kunnen zich melden bij de secretaris. De huidige voorzitter ad interim, Joep Naber, stelt zich tevens kandidaat.

Lees verder

Vacature: algemeen bestuurslid

BESTUURSLID GEZOCHT M/V

Vanwege het vertrek van één van de bestuursleden van GroenLinks Provincie Utrecht wil het bestuur op de PLV in april 2017 graag een nieuwe bestuurslid kunnen voordragen. Wij streven naar een divers team dat bestaat uit mannen, vrouwen, jong, oud, verdeeld over de provincie en met elkaar aanvullende ervaring en competenties. Belangstellenden kunnen zich melden bij de secretaris.

Lees verder

GroenLinks tegen verbreding van de A27

Op maandag 10 april dienden SP, PvdA en ChristenUnie een motie in over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Hierin werden de onderhandelaars voor een nieuw kabinet opgeroepen om het onderwerp A27/A12 te agenderen voor de onderhandelingen en daarbij het besluit tot verbreding van december vorig jaar niet als uitgangspunt te nemen. Ondanks dat GroenLinks de motie steunde, werd deze uiteindelijk verworpen.

Statenlid Huib van Essen: “Zoals bekend is GroenLinks fel tegen de verbreding van de A27. Wij hebben in het debat echter wel aangegeven dat de motie eigenlijk weinig toevoegde en behalve onnodig wellicht juist verstorend zou kunnen zijn. Om geen tegenstrijdige signalen af te geven hebben wij de motie wel gesteund.”

Lees verder

Provinciale Staten hakken knoop door over spoorkruising Maarsbergen

Verbeelding van de gekozen Westvariant

Op 13 maart hebben de Provinciale Staten van Utrecht een besluit genomen over de spoorkruising bij Maarsbergen. Na jarenlange discussie is er eindelijk duidelijkheid. De Staten hebben in lijn met het advies van de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug gekozen voor de Westvariant. In een motie is gevraagd om bij de verdere uitwerking omwonenden goed te betrekken en de overlast te minimaliseren.

Lees verder

Slimme verkeerslichten sneller op groen voor fietsers

Veel fietsers ergeren zich als ze lang moeten wachten bij stoplichten. Rotterdam testte de afgelopen maanden systemen die dit helpen op te lossen. Bij drukte en in de regen gingen de stoplichten voor fietsers eerder op groen. GroenLinks in de provincie Utrecht is enthousiast over deze ontwikkelingen en heeft de gedeputeerde gevraagd of deze systemen ook bij de stoplichten in onze provincie kunnen komen.

Lees verder

Provinciale Staten kiezen voor schaalsprong van OV en fiets naar het Utrecht Science Park

E. Dronkert, CC BY-NC-SA 2.0

Op maandag 13 maart is in Provinciale Staten een motie van GroenLinks, D66, PvdA en de ChristenUnie aangenomen om de schaalsprong in OV- en fietsbereikbaarheid van het Utrecht Science Park (USP) te realiseren. De motie roept het college op om hiervoor samen met het Rijk en de gemeente op te trekken. De motie werd met brede steun aangenomen.

Statenlid Huib van Essen: “Om het Utrecht Science Park ook in de toekomst bereikbaar te houden moet er fors geïnvesteerd worden in OV en fiets, hiervoor is ook steun van het Rijk nodig. Nu er onderhandelingen starten over een nieuw regeerakkoord is dit hét moment om dit bij het Rijk onder de aandacht te brengen.”

Lees verder

Pagina's