Fractievoorzitter Marjolein van Elteren: “De provincie Utrecht staat voor grote uitdagingen, of het nu gaat om wonen, herstel van de natuur, de transitie in het landelijk gebied of de energietransitie. We zijn blij dat de provincie Utrecht hier stevig op blijft inzetten, ook al waait er op veel van deze thema’s een andere wind uit Den Haag. In Utrecht houden we onze sociale en groene koers vast!”

Invloed landelijke politiek op provincie Utrecht

Bij de behandeling van de uitgangspunten voor de begroting heeft GroenLinks aangegeven zich zorgen te maken over het nieuwe kabinet. Het lijkt erop dat provincies minder geld krijgen, maar zonder dat de taken van de provincie minder worden. Daarnaast trapt het nieuwe kabinet op de rem op het gebied van klimaat, natuur en verduurzaming van de landbouw. Gelukkig blijft de provincie zoveel mogelijk haar eigen koers varen voor een sociale en groene provincie, waarin iedereen welkom is. 

Provincie blijft doorzetten op de aanpak van grote uitdagingen 

Zo gaat de provincie voortvarend door met de transitie van een toekomstbestendig landelijk gebied, waarbij ingezet wordt op gezond en duurzaam voedsel van dichtbij, een dierwaardige en duurzame veehouderij met toekomstperspectief voor agrariërs. We kunnen niet afwachten, daar is zowel de natuur als de boer niet mee geholpen. 

Op het gebied van water en bodem liggen er grote uitdagingen. In 2027 moeten de waterkwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Water behaald worden. Onzeker is of dat gaat lukken, maar de provincie blijft hier vol op inzetten. Ook zet de provincie in op klimaatadaptatie om zo beter om te kunnen gaan met droogte, hittestress en hevige regenval. 

Verder wordt de energietransitie voortvarend voortgezet door in te zetten op energiebesparing, bijvoorbeeld door woningen te isoleren, en opwek van schone energie waar iedereen zoveel mogelijk van profiteert. Op het gebied van mobiliteit blijft de provincie investeren in het openbaar vervoer, de fiets en wandelen. Dat is nodig voor een gezondere, verkeersveiligere en schonere provincie. 

Op het gebied van wonen blijft de provincie stevig inzetten op betaalbare woningebouw. Vooral aan sociale huur en middenhuur is veel behoefte. De wachtlijsten zijn te lang. Er moeten daarom flink meer betaalbare woningen bij voor onder andere ouderen, mensen met beperking en jongeren. Zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied en bij OV.

Bijensterfte, natuur, wandelen en bevrijdingsfestival

Verder heeft GroenLinks voorstellen gesteund en mede-ingediend om de uitgangspunten voor de begroting nog wat aan te scherpen. Zo is er een voorstel aangenomen om onderzoek te doen naar bijensterfte in de provincie Utrecht en de mogelijkheden om dit tegen te gaan. GroenLinks steunde daarnaast een voorstel om te zorgen dat bij vergunningverlening de natuurbelangen beter worden meegewogen en ook een voorstel om de regels op het gebied van natuurbescherming te evalueren. 

Verder werd er een voorstel met steun van GroenLinks aangenomen voor ondersteuning van het bevrijdingsfestival, een voorstel om meer in te zetten op wandelen en een voorstel bij het Rijk te lobbyen voor de mogelijkheid om al het bus- en tramvervoer in de provincie Utrecht in eigen beheer aan te besteden. Als die mogelijkheid er komt, zou de provincie Utrecht na afloop van de huidige concessie, over ongeveer 10 jaar, ervoor kunnen kiezen het regionale openbaar vervoer in eigen beheer te doen.

Marjolein van Elteren: “Er liggen mooie uitgangspunten voor de begroting van volgend jaar, waarbij een aantal mooie aanscherpingen zijn gedaan. We kijken uit naar de uitwerking hiervan in de daadwerkelijke begroting die we later dit jaar vast zullen stellen. Samen werken we aan een gezonde, groene en sociale provincie!”