Verdroging Wereldwijd en in Utrecht

Ik ben zelf opgegroeid op Curaçao, waar we de verdroging dagelijks aan den lijve hebben ervaren. Hoewel er onlangs ook daar sprake was van enorme wateroverlast, heb ik altijd meegekregen dat water iets is om zuinig op te zijn. Ik vind het dus heel goed dat de Verenigde Naties een dag hebben uitgekozen om bij woestijnvorming en droogte stil te staan.

Na maanden waarin er veel regen is gevallen, kunnen we ons in Utrecht maar weinig voorstellen bij extreme droogte. Laat staan woestijnvorming. Toch speelt de verdroging ook in onze provincie, waaronder in natuurgebieden. De Utrechtse Heuvelrug is hiervan een goed voorbeeld. Door klimaatverandering wordt het hier steeds droger. Maatregelen zijn hard nodig om de natuur te beschermen en ook in de toekomst voldoende drinkwater te hebben. Het onderwerp staat daarom op de provinciale agenda. Vanuit GroenLinks vraag ik regelmatig aandacht voor dit urgente probleem.

Verdroging en drinkwaterwinning

Vorige week waren we met Provinciale Staten op werkbezoek bij drinkwaterbedrijf Vitens in Soestduinen. De foto bij deze blog is bij dat bezoek gemaakt. Hier vertelde een ecoloog over natuurontwikkeling in het waterwingebied en kregen we een rondleiding door het productiebedrijf. Vervolgens was er een presentatie over het leveren van drinkwater en wat daarbij komt kijken. 

De zoetwatervoorziening wordt steeds complexer en kwetsbaarder door de sterke bevolkingsgroei, ingrepen in het watersysteem en klimaatverandering met langere droge en warme periodes. Er is een toenemende vraag naar drinkwater want we willen kunnen blijven douchen, genieten van het zwemmen in een zwembad en de planten in de tuin kunnen blijven bewateren. Ook als de droogte toeneemt. Daarbij kan waterwinning er ook voor zorgen dat er verdere verdroging ontstaat. 

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is de ‘Blauwe Agenda’ opgesteld. Vitens steunt deze agenda waarin de provincie samen met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, gemeenten, waterschappen, particuliere grondeigenaren en terreinbeherende organisaties werkt aan oplossingen voor de verdroging van de Utrechtse Heuvelrug. Dat samenwerken op dit thema was lange tijd niet vanzelfsprekend. Daarom zijn we als GroenLinks erg blij met dit initiatief.

Droogte tegengaan in de toekomst

Maar er is meer nodig tegen droogte in Utrecht. De Europese Kaderrichtlijn Water vormt de basis om heel Europaverdroging tegen te gaan en ervoor te zorgen dat de beschermde soorten en gebieden niet verder achteruitgaan, maar juist verbeteren. In onze provincie hebben we de Europese uitgangspunten opgenomen in het Bodem- en Waterprogramma 2022-2027 waarin we afspraken hebben vastgelegd. 

Wat mij en GroenLinks betreft kan de aanpak van dit programma nog wel een tandje erbij krijgen, want de problemen zijn urgent. Daar zal ik dan ook op blijven inzetten. En naast het nemen van effectieve maatregelen, is het ook belangrijk om met elkaar stil te staan bij het belang van schoon (drink)water en het tegengaan van droogte. De Werelddag tegen Woestijnvorming en Droogte is weer een goed moment om hierover na te denken!

Erwin Virginia