Nieuws

Provincie Utrecht van het gas af!

De provincie Utrecht gaat gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen van een aanpak om woningen en andere gebouwen wijk voor wijk van het gas te krijgen. Dit naar aanleiding van een aangenomen motie van GroenLinks, D66, CDA, PvdA en de ChristenUnie.

Statenlid Huib van Essen: “We moeten allemaal van het gas af. Gemeenten moeten hier een belangrijke rol in spelen. Bij met name kleinere gemeenten is hiervoor echter vaak onvoldoende menskracht en expertise aanwezig. We zijn dan ook blij dat de motie is aangenomen en we gemeenten hiermee gaan ondersteunen!”

Lees verder

Impuls voor kunst- en cultuureducatie in het vmbo

De provincie Utrecht trekt geld uit voor de versterking van kunst- en cultuureducatie in het vmbo, dankzij een oproep in een motie van GroenLinks, D66, VVD, CDA en ChristenUnie. Met dit geld worden vmbo-scholen ondersteund in het aanvragen van subsidie bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Statenlid Karin Boelhouwer: “Cultuureducatie is belangrijk voor de culturele en creatieve ontwikkeling van jongeren. De vormgeving en verankering van kunst- en cultuureducatie in het vmbo, Voortgezet Speciaal Onderwijs en praktijkonderwijs kan een steuntje in de rug gebruiken. Het is goed dat het Rijk geld heeft om dit te versterken, scholen moeten de beschikbare middelen dan wel aanvragen. Met deze impuls kunnen we ze daarbij ondersteunen!”

Lees verder

Versnelling realisatie natuur in de groene contour

De provincie Utrecht gaat meer werk maken van de realisatie van natuur in de zogenaamde groene contour. Dit dankzij een aangenomen motie van GroenLinks, PvdA, D66, CDA, VVD en PvdD.

Statenlid Erna Kotkamp: “De afgelopen jaren is er vrijwel geen natuur gerealiseerd in de groene contour, terwijl deze gebieden wel van groot belang zijn voor het natuurnetwerk en de biodiversiteit. Er is dan ook meer inzet nodig en met deze motie is daar de eerste stap toe gezet!”

Lees verder

Provincie Utrecht wordt Regenboogprovincie!

Regenboogvlag bij het provinciehuis

De provincie Utrecht wordt de 11e Regenboogprovincie van Nederland! Op maandag 9 juli werd een motie van GroenLinks, D66, 50PLUS, PvdD, SP en PvdA aangenomen, waarmee de provincie zich aansluit bij het netwerk van Regenboogprovincies.

“Het aannemen van deze motie is een steun in de rug voor LHBTI’ers in de provincie Utrecht! Hoewel Nederland internationaal gezien voorop loopt als het gaat om sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders is de acceptatie op lokaal niveau nog altijd verschillend,” aldus de indieners van de motie.

Lees verder

Denk mee over het nieuwe verkiezingsprogramma!

De programmacommissie van GroenLinks Provincie Utrecht is van start met het schrijven van het nieuwe verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019. Dit is dan ook hét moment om mee te denken over het nieuwe programma en inbreng te leveren aan de commissie.

Lees verder

Nieuwe Commissaris van de Koning moet verbinder en vernieuwer zijn

De provincie Utrecht is op zoek naar een nieuwe Commissaris van de Koning. Provinciale Staten hebben daarvoor op maandag 11 juni het profiel vastgesteld waarop potentiële kandidaten kunnen solliciteren. Het profiel werd met steun van alle partijen vastgesteld.

Statenlid Erna Kotkamp: “Er is een goed proces doorlopen om te komen tot de profielschets. Voor GroenLinks is het in ieder geval belangrijk dat de nieuwe commissaris ervoor zorgt dat mensen met uiteenlopende visies, belangen en achtergronden zich gehoord voelen en betrokken worden, een echte verbinder dus.”

Lees verder