GroenLinks leden kandidatencommissie
Nieuws

Leden kandidatencommissie gezocht

Terwijl de lokale afdelingen volop bezig zijn met de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, is het provinciale bestuur al bezig met de voorbereiding van de...

24 feb 2022

Lees meer
Vacatures
Nieuws

Vacature: bestuurslid financieel beleid (penningmeester)

Als bestuur ben je de drijvende kracht van de provinciale afdeling. Veel van wat je doet is werk achter de schermen, maar onmisbaar voor het functioneren van de...

19 feb 2022

Lees meer
Omgevingswet
Nieuws

Participatie blijven verkennen en verankeren in provinciale regels

In de nieuwe Omgevingswet heeft het betrekken van inwoners een belangrijke plek gekregen. Maar ook de ruimte voor inwoners om zelf met initiatieven te komen...

19 feb 2022 Ali Karataş

Lees meer
Rijnbrug Rhenen
Nieuws

GroenLinks wil dat de provincie Gelderland zich aan gemaakte afspraken houdt

De Rijnbrug vormt de verbinding tussen Rhenen in de provincie Utrecht en Kesteren in Gelderland. Al ruim 10 jaar wordt er over de brug gesproken en vorige...

19 feb 2022 David Oude Wesselink

Lees meer
Landschap Donkereind
Nieuws

Provincie Utrecht wil bodemdaling in 2030 met gemiddelde 50% remmen

In grote delen van de provincie daalt de bodem, met name in veenweidegebieden. Daarbij komen broeikasgassen vrij en bodemdaling zorgt het voor schade aan...

17 feb 2022 Marjolein van Elteren

Lees meer
Marjolein van Elteren en Jeroen Bart
Nieuws

GroenLinks kiest voor duo-fractievoorzitterschap: Marjolein van Elteren en Jeroen Bart

De GroenLinks-fractie in Provinciale Staten van Utrecht heeft Marjolein van Elteren en Jeroen Bart als nieuwe duo-fractievoorzitters gekozen. Per 24 maart 2022...

16 feb 2022 Marjolein van Elteren

Lees meer
Karin Boelhouwer
Nieuws

Karin Boelhouwer stopt als fractievoorzitter en neemt afscheid van Provinciale Staten

Fractievoorzitter Karin Boelhouwer vertrekt na 11 jaar uit Provinciale Staten van Utrecht. Haar werk bij de Kunstenbond, de vakbond voor de culturele en...

16 feb 2022 Karin Boelhouwer

Lees meer
Vacatures
Nieuws

Vacatures: secretaris, bestuurslid campagne en algemeen

Het bestuur van GroenLinks Provincie Utrecht is op zoek naar een nieuwe secretaris, een nieuw bestuurslid campagne en een nieuw bestuurslid algemeen. Is dat...

14 jan 2022

Lees meer
#TikkieTerug
Nieuws

GroenLinks geeft #TikkieTerug

De Utrechtse Provinciale Statenfractie van GroenLinks heeft tijdens de Statenvergadering van 15 december de campagne #TikkieTerug gelanceerd. Bij elke motie in...

15 dec 2021 Karin Boelhouwer

Lees meer
GroenLinks groene landbouw
Nieuws

66 provinciale fracties willen groene besteding Europese landbouwgelden

“Help de boeren om uit de ratrace naar intensivering te stappen.” 214 provinciale Statenleden roepen de Tweede Kamer en minister Schouten van landbouw op met...

08 dec 2021 Marjolein van Elteren

Lees meer
Vervuiling
Nieuws

GroenLinks stelt vragen over milieuhandhaving

Investico heeft onderzoek gedaan naar de milieuhandhaving door de Omgevingsdiensten in Nederland. Daaruit komt het beeld dat er weinig toezicht is op...

07 dec 2021 Marijke de Jong

Lees meer
Omgevingsvisie provincie Utrecht
Nieuws

Door op gezonde, groene en sociale koers!

In de de programmabegroting zet de provincie vol door op een gezonde, groene en sociale koers. GroenLinks is daar blij mee, maar ziet het college op een aantal...

12 nov 2021 Karin Boelhouwer

Lees meer