Nieuws

Regiodag in teken van verandering

Regiodag GroenLinks Utrecht

Het zelfvertrouwen groeit bij GroenLinks. Over de gehele linie groeide de partij en in groot aantal gemeenten is GroenLinks betrokken bij de vorming van een nieuwe coalitie. Dat bleek ook tijdens het rondje op de Regiodag van GroenLinks Provincie Utrecht op zaterdag 21 april in Utrecht. Deze was tegelijk met GroenLinks Raadsledendag met 350 deelnemers uit heel Nederland waar Jesse Klaver sprak over zijn droom van een brede linkse beweging.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over afschot damherten en gebruik lokvoer Plantage Willem III

Damhert

GroenLinks heeft kritische vragen gesteld over de afschot van damherten en het gebruik van lokvoer bij Plantage Willem III. Dit mede naar aanleiding van de zorg die Fauna4Life hierover uitte. GroenLinks wil het afschot van damherten zoveel mogelijk beperken en wil dan ook dat de provincie opnieuw kijkt naar de wenselijkheid en effectiviteit van het ‘nulbeleid’ dat de provincie op dit moment voor damherten voert.

Statenlid Erna Kotkamp: “Sinds 2011 hanteert de provincie een ‘nulbeleid’ voor damherten en zwijnen. Dit betekent dat op het moment dat een damhert of zwijn de provinciale grens bereikt, deze afgeschoten mag worden. Dit ondanks dat dit beschermde diersoorten zijn die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit van een gebied, met name daar waar het wenselijk is een gebied niet te veel dicht te laten groeien. Wat ons betreft moet het huidige beleid dan ook geëvalueerd worden en bekeken worden of er ruimte is voor een diervriendelijker alternatief.”

Lees verder

Verhuizing van de Marinierskazerne in Doorn

Mariniers

De afgelopen weken is enige ophef ontstaan over de verhuizing van de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. De intentie van Defensie is dat deze in 2022 naar Vlissingen zal verhuizen. Er zijn zowel lokaal als landelijk zorgen over het effect van deze verhuizing op de mariniers van deze kazerne, zo zouden veel mariniers bij het korps vertrekken door de verhuizing. GroenLinks stelde hier in de Tweede Kamer schriftelijke vragen over en in Provinciale Staten werd een motie ingediend door de PVV met het verzoek aan de provincie om actief te lobbyen voor het behoud van de marinierskazerne in Doorn. GroenLinks heeft tegen deze motie gestemd.

Statenlid Erna Kotkamp: “We delen de zorg van onze Tweede Kamer fractie in deze, maar het besluit is destijds door Defensie genomen omdat ze graag wilden uitbreiden in Doorn maar dit niet op de huidige locatie kon. Onder andere vanwege de bescherming van de aangrenzende natuur. Deze situatie is ongewijzigd en zonder veranderende omstandigheden vinden wij het niet wenselijk dat de provincie zich hier in gaat mengen.”

Lees verder

GroenLinks vraagt om snelle en veilige fietsroute bij Donderbergrotonde Leersum

Donderbergrotonde Leersum

Bij veel inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat weerstand tegen de plannen voor een bypass langs de Donderbergrotonde in Leersum. Ze zijn bang dat de veiligheid en de doorstroming voor fietsers achteruit zal gaan, omdat ze straks een extra rijbaan over zullen moeten steken en de voorrangsregels veranderen ten nadele van fietsers. Een fietstunnel zou wat bewoners betreft de voorkeur hebben. GroenLinks heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Huib van Essen: “Het fietspad langs deze rotonde is onderdeel van het provinciale hoofdfietsroutenetwerk en op termijn is hier een snelfietsroute voorzien. Dat vraagt om een breed en comfortabel fietspad met zo min mogelijk vertraging en obstakels zodat snellere en langzamere fietsers vlot en veilig kunnen passeren.”

Lees verder

GroenLinks verzet zich tegen gaswinning bij Woerden

Gasveld onder wijk Molenvliet in Woerden

GroenLinks is uitgesproken tegenstander van gaswinning uit het Papekopveld in Woerden. Vorig jaar is een mede door GroenLinks ingediende motie aangenomen waarin de provincie zich uitspreekt tegen gaswinning bij Woerden. Aangemoedigd door deze motie heeft gedeputeerde Mariëtte Pennarts (GroenLinks) de minister gevraagd om gaswinning bij Woerden per direct uit te sluiten en te kiezen voor schone en gezonde energie.

Statenlid Huib van Essen: “Gaswinning is niet meer van deze tijd. Gasloos heeft de toekomst en nu ook de winning in de Groninger gasvelden wordt afgebouwd, moeten we niet opnieuw nieuwe velden gaan exploiteren. We moeten inzetten op schone en gezonde energie, en ons verzetten tegen nieuwe gasboringen.”        

Lees verder

Even voorstellen: Maurice van der Valk

Maurice van der Valk stelt zich op de provinciale ledenvergadering van 11 april 2018 kandidaat voor het afdelingsbestuur van GroenLinks Provincie Utrecht. Wie is hij en waarom wil hij in het provinciale bestuur?

Lees verder