N201_VVplassen.jpg
Nieuws

GroenLinks stemt in met aanpak knelpunten N201

GroenLinks steunt het maatregelenpakket voor de N201. Daarmee worden er verschillende knelpunten aangepakt op deze provinciale weg tussen Vreeland en Uithoorn...

22 dec 2022 David Oude Wesselink - PS2019

Lees meer
Botshol
Nieuws

Geen stikstofruimte naar meer asfalt

Recent kocht Rijkswaterstaat verschillende agrariërs op in de provincies Gelderland en Utrecht om stikstofruimte te krijgen voor de verbreding van de A27...

05 dec 2022 Marjolein van Elteren - PS2019

Lees meer
Landschap Donkereind
Nieuws

Provincie stelt een provinciale grondbank in

De provincie Utrecht gaat een eigen grondbank oprichten. Daarmee neemt de provincie een actievere rol in het grondbeleid dan tot nu toe. Zo kan de provincie...

01 dec 2022 Marijke de Jong - PS2019

Lees meer
Ellen Brinksma en Jurgen Hillaert
Nieuws

Ellen Brinksma en Jurgen Hillaert geïnstalleerd als Statenlid

Ellen Brinksma en Jurgen Hillaert zijn op 9 november geïnstalleerd als Statenlid namens GroenLinks. Ellen vervangt Jeroen Bart die in oktober aangaf het...

30 nov 2022 Ellen Brinksma - PS2019

Lees meer
China Guangdong
Nieuws

Provincie Utrecht verbreekt vriendschapsband Guangdong

Provinciale Staten hebben besloten om de vriendschapsband met de Chinese provincie Guangdong te verbreken. China maakt zich schuldig aan ernstige en...

29 nov 2022 Marijke de Jong - PS2019

Lees meer
Kandidaten GroenLinks Provincie Utrecht PS2023 foto 2
Nieuws

Huib van Essen gekozen als lijsttrekker GroenLinks Provincie Utrecht

Huib van Essen is gekozen als lijsttrekker voor de provinciale statenverkiezingen op 15 maart 2023. Van Essen, die momenteel gedeputeerde is, kreeg tijdens de...

28 nov 2022 Huib van Essen

Lees meer
Concept kandidatenlijst bekend website
Nieuws

De concept-kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2023 is bekend!

De kandidatencommissie heeft de afgelopen tijd hard gewerkt en gesprekken gevoerd met veel mensen die interesse hebben in de rol van Statenlid. Gebaseerd op...

07 nov 2022

Lees meer
Omgevingswet
Nieuws

GroenLinks stelt vragen over energiebesparing bij bedrijven

Het klimaatbeleid is even urgent als ambitieus. Niet alleen bewustzijn bij burgers over energiebesparing, maar zeker ook bij bedrijven en grote industrieën is...

24 okt 2022 Ali Karataş - PS2019

Lees meer
Windmolens
Nieuws

Provincie Utrecht pakt door met windenergie

De energieopwek doelen voor 2030 dreigen niet gehaald te worden in de provincie Utrecht. Het lukt de Utrechtse gemeenten namelijk niet om voldoende locaties aan...

19 okt 2022 Jeroen Bart

Lees meer
TikkieTerug
Nieuws

GroenLinks geeft opnieuw #TikkieTerug

Statenleden van GroenLinks geven een #TikkieTerug door te doneren aan Stichting MiGreat. Dit naar aanleiding van een motie van BVNL en JA21 die vraagt om de...

19 okt 2022 Jeroen Bart

Lees meer
groen huis flat
Nieuws

Meer duurzame en betaalbare woningbouw

De provincie verhoogt de ambities voor duurzame en betaalbare woningbouw. Zo wordt het aandeel sociale- en middenhuur woningen vanaf 2025 verhoogd naar...

18 okt 2022 Marijke de Jong - PS2019

Lees meer
Jeroen Bart
Nieuws

Jeroen Bart stopt als co-fractievoorzitter en Statenlid

Jeroen Bart stopt als co-fractievoorzitter en Statenlid. Tijdens de Statenvergadering van 9 november neemt Jeroen officieel afscheid van Provinciale Staten. De...

01 okt 2022 Jeroen Bart

Lees meer