Nieuws

Provinciale Staten willen 80 km/u op de Zuilense Ring

Dankzij een motie van GroenLinks gaat de provincie Utrecht een voorstel uitwerken om de snelheid op de Zuilense Ring te verlagen naar 80 km/u. Omwonenden van de weg hebben veel last van ongezonde lucht en geluidsoverlast en pleiten daarom al lange tijd voor een snelheidsverlaging. Door geplande aanpassingen aan de Noordelijke Randweg bij Overvecht zal de hoeveelheid verkeer bij Stichtse Vecht op termijn flink toenemen. Met deze snelheidsverlaging zal de situatie voor omwonenden echter toch flink verbeteren.

Statenlid Huib van Essen: “Ik ben erg blij dat ons voorstel is aangenomen! Ik begrijp goed dat omwonenden van de Zuilense Ring last hebben van het verkeerslawaai en zich zorgen maken over hun gezondheid. Met een verlaging naar 80 km/uur zal de geluidsoverlast flink afnemen. Ook draagt de maatregel bij aan gezondere lucht en een beter klimaat. Bijkomend voordeel is dat hiermee op termijn één en dezelfde maximumsnelheid gaat gelden op de hele Zuilense Ring en dat het leidt tot kleinere snelheidsverschillen en daardoor een verbetering van de verkeersveiligheid.”

Lees verder

“Een mooi open landschap en de energietransitie, dat levert spanning op”

Pieter Kroon en Ellen Brinksma

Een drijvende kracht achter de Statenfractie, zijn de commissieleden. Zij ondersteunen bij de vaak complexe en technische dossiers en brengen het GroenLinkse geluid in commissievergaderingen. Ellen Brinksma (nr. 11) en Pieter Kroon (nr. 13), beiden ervaren commissielid, over het werk en een groenere provincie. “Afgelopen week hebben we daar een bijeenkomst over gehad. Daar was de conclusie: we hebben wel twintig tot dertig windmolens nodig en 125 tot 300 hectare zonneveld.” 

Lees verder

Klimaatgeneratie vraagt om leiders met lef

Klimaatstakers Foto: Jelle Stiesri

Afgelopen donderdag is een nieuwe generatie opgestaan: de Klimaatgeneratie. Jongeren die het niet langer pikken dat de politici die aan de macht zijn te weinig doen om hun wereld te beschermen. De klimaatspijbelaars willen geen halfbakken maatregelen die pas over vijf of tien jaar van start gaan. Er moet nu actie ondernomen worden. En die jongeren zijn gelukkig niet alleen. Het tij keert. De groep mensen die het klimaat wil beschermen, de groep mensen die niet langer wil wachten, die groep groeit. Wij als GroenLinks-lijsttrekkers van onze twaalf provincies willen laten zien dat het kan. Groene politiek, met lef, met ambitie en met hoop. Daar zijn drie dingen voor nodig:
 

Lees verder

Plastic walvis duikt op in Utrecht

Skyscraper - Fotograaf: Robert Oosterbroek

Met deze blikvanger in de Singel voor Tivoli Vredenburg vragen wij je attentie voor het plastic in onze oceanen, zeeen en rivieren. De plastic Walvis of Skyscraper is een kunstproject van de New Yorkse kunstenaar Jason Klimoski. Hij wil de aandacht vestigen op de plastic soep in de Oceanen, die we niet zien: "Deze walvis zien we wel, en we hebben 'm nodig om ons te realiseren dat we de oceanen, de zeeen en vissen vergiftigen met het plastic dat we dagelijks achteloos weggooien". 

Lees verder

Inwoners van Utrecht kiezen voor gezonde leefomgeving, het milieu en schoon vervoer

Inwoners van de provincie Utrecht vinden het investeren in fietspaden belangrijker dan het verbreden van wegen om files op te lossen. Tweederde van de inwoners vindt dat de provincie er voor moet zorgen dat het milieu niet achteruit gaat, ook als dat ten koste gaat van economische groei. Dit blijkt uit een opinieonderzoek onder inwoners van de provincie Utrecht door onderzoeksbureau Kantar Public (voorheen TNS/NIPO).
Initiatiefnemer van dit onderzoek is de Provinciale Statenfractie van GroenLinks.

Statenlid Huib van Essen: “Wij willen horen wat er leeft onder de inwoners van Utrecht. Daarom hebben we aan Kantar gevraagd om dit onderzoek te doen. De resultaten laten zien dat een ruime meerderheid het milieu en het beschermen van het groene landschap erg belangrijk vindt. We zijn blij met die uitkomst, want diezelfde meerderheid zien we nu niet altijd in de Provinciale Staten. Het geeft aan dat er behoefte is aan een groene koers, waarin een gezonde leefomgeving, het milieu en schoon vervoer voorop staan. Bij uitstek onderwerpen waar de provincie over gaat.”

Lees verder

GroenLinks wil veilige fietsoversteek op de Utrechtseweg in De Bilt

De 9-jarige scholiere Josephine Bink schreef onlangs een brief aan de burgemeester van De Bilt over de onveilige oversteek voor fietsers bij de Utrechtseweg (N237). GroenLinks Statenlid Huib van Essen ging bij haar op bezoek en heeft naar aanleiding daarvan schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Van Essen: “Toen ik de brief las heb ik meteen contact gezocht om de situatie met eigen ogen te bekijken. Josephine, haar vriendin, overbuurjongen en vader hebben mij het kruispunt laten zien waar ze iedere dag oversteken om op school te komen. Het is inderdaad erg onoverzichtelijk en onveilig. Eerder dit jaar vond er nog een dodelijk ongeluk plaats tussen een fietser en een auto. Wat GroenLinks betreft moeten hier snel maatregelen genomen worden.”

Lees verder