Nieuws

GroenLinks steunt het Klimaatakkoord

Aan alle provincies wordt het Klimaatakkoord, evenals de daarbij behoren afspraken en maatregelen, ter ondertekening voorgelegd. GroenLinks ziet het Klimaatakkoord als een belangrijke stap om klimaatverandering tegen te gaan en heeft dan ook ingestemd met de ondertekening. Het voorstel hiertoe in Provinciale Staten van Utrecht werd door een ruime meerderheid aangenomen.

Statenlid Jeroen Bart: “Het Klimaatakkoord is een stap in de goede richting. We hadden als GroenLinks echter wel andere keuzes gemaakt. Zo komt de rekening nu nog te veel bij inwoners te liggen. Daarom zijn we ook blij dat er in Utrecht een provinciaal fonds komt voor mensen met een smalle beurs.”

Lees verder

Begroting: groen, gezond en samen!

Fractievoorzitter Karin Boelhouwer

Groen, gezond en samen zijn de prioriteiten voor GroenLinks. In de provinciale begroting voor 2020 zien we deze punten duidelijk terug. De ambities en plannen zoals opgenomen in het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ komen hiermee in uitvoering.

Fractievoorzitter Karin Boelhouwer: “De eerste echte groene en linkse begroting van de provincie Utrecht is vastgesteld. Daar zijn we ontzettend blij mee! Door een flink aantal aangenomen moties is de begroting zelfs nog groener, socialer en inclusiever geworden.”

Lees verder

Vacatures Voortgangscommissie GroenLinks Provincie Utrecht

In het kader van een zorgvuldig politiek personeelsbeleid voert de voortgangscommissie van GroenLinks Provincie Utrecht jaarlijks reflectie- en voortgangsgesprekken met alle politieke vertegenwoordigers op provinciaal niveau. Voor deze commissie zoeken we drie commissieleden, van wie één voorzitter.

Lees verder

Samen met boeren werken aan oplossing van de stikstofcrisis

Vandaag protesteren boeren door heel het land bij de verschillende provinciehuizen. Ze zijn het niet eens met de stappen die gezet moeten worden om de stikstofcrisis op te lossen en onze natuur te beschermen.

Statenlid Marjolein van Elteren: “GroenLinks begrijpt de boosheid om de ontstane situatie als gevolg van jarenlang verkeerd beleid op nationaal niveau. Een situatie die niet had moeten ontstaan, maar nu is zoals deze is. We willen samen met boeren werken aan een eerlijke oplossing, waarvan het uitkopen van boeren rond Natura 2000 gebieden een onderdeel zal moeten zijn.”

Lees verder

Jaarrekening 2017 vastgesteld

Provinciehuis Utrecht

Afgelopen maand is de jaarrekening 2017 eindelijk behandeld en goedgekeurd. Aanleiding voor de lange duur was het uitgebreide onderzoek dat is ingezet nadat de accountant vernam dat er in een van de dossiers een klokkenluidersmelding was gedaan. Dit leidde ertoe dat het accountantskantoor de hele provinciale administratie heeft uitgekamd.

Statenlid Nelleke Groen: “Het heeft allemaal de nodige tijd in beslag genomen, maar GroenLinks is blij dat de jaarrekening nu eindelijk vastgesteld kan worden. De situatie zoals die in de achterliggende jaren gegroeid is, en de problemen die dat opgeleverd heeft, is onacceptabel. Tegelijkertijd zien we dat het college een gedegen plan neerzet om de zaken op orde te krijgen en ons als Statenleden daarin te nemen. De cultuurverandering waarop dit college inzet is voelbaar in de provincie, er is letterlijk een andere wind gaan waaien.”

Lees verder

Vrijheid vieren doe je samen

Volgend jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Onze vrijheid is een groot goed en dat wordt gelukkig breed gedragen. Afgelopen Statenvergadering werd een motie van VVD en CDA aangenomen om in het kader van 75 jaar vrijheid het ontstaan van de Nederlandse Staat meer zichtbaarheid te geven. Voor GroenLinks is dit een te beperkte kijk op vrijheid en daarom besloten we tegen te stemmen. Vrijheid hebben we als Nederland immers niet alleen aan onszelf te danken en daarnaast vinden wij het van belang dat er aandacht is voor de hele geschiedenis van ons land.

Statenlid Suzanne Vrielink: “Ik ben heel blij en trots dat ik in een land woon waar je kan zijn wie je bent, mag houden van wie je wilt en waar je mag vinden wat je vindt. En dat we mensen die elders in oorlog leven hier een veilige plek kunnen bieden, maar uiteindelijk zorgt samenwerking met andere landen, zoals via de EU en de VN, voor vrede, veiligheid en vrijheid.”

Lees verder