Nieuws

GroenLinks haalt ruim €5000 op tijdens Nacht van de Vluchteling

team GroenLinks provincie Utrecht NvdV19

GroenLinks Provincie Utrecht heeft tijdens de Nacht van de Vluchteling €5.369 opgehaald voor Stichting Vluchteling. Met de sponsorloop deden zo’n 1.000 teams mee. GroenLinks behaalde met het opgehaalde bedrag het op veertien na beste resultaat. Het negenkoppige team liep tijdens de nacht van 15 op 16 juni mee op de route Utrecht-Amersfoort.

Lees verder

GroenLinks stelt schriftelijke vragen over het Programma Aanpak Stikstof

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over een uitspraak van de Raad van State die grote gevolgen kan hebben voor de ontwikkelmogelijkheden van agrariërs, industrie, verkeer en woningbouw. Het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS) biedt ruimte voor deze ontwikkelingen, maar de Raad van State oordeelt dat daarmee onvoldoende is aangetoond dat de natuur niet wordt aangetast.

Statenlid Marjolein van Elteren: “GroenLinks is altijd kritisch geweest op het systeem van het Programma Aanpak Stikstof. Dit programma gaat ervan uit dat de uitstoot van stikstof de komende jaren zal dalen, en dat vooruitlopend daarop alvast ruimte gegeven kan worden aan agrariërs, industrie en verkeer. De Raad van State oordeelt nu dat dat systeem niet deugt en dat niet is aangetoond dat dit niet ten koste gaat van de natuur.”

Lees verder

GroenLinks fractie blij met coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Utrecht'

De provincie Utrecht gaat investeren in de versnelling van de energietransitie, het openbaar vervoer en de fiets en er wordt extra geld vrijgemaakt voor de ontwikkeling van natuur. Verder worden er meer betaalbare woningen gebouwd en komt er een sociale agenda om onder meer eenzaamheid en laaggeletterdheid tegen te gaan. Dit alles en meer blijkt uit het coalitieakkoord dat GroenLinks samen met CDA, D66, PvdA en ChristenUnie in de provincie Utrecht gesloten heeft.

Onderhandelaars Huib van Essen en Karin Boelhouwer: “We zijn ontzettend trots op het resultaat. Het is een prachtig groen akkoord, waar we de komende jaren vol voor gaan! Ook de manier waarop het akkoord tot stand is gekomen is iets om trotst op te zijn. Inwoners, organisaties en ook de niet-collegevormende partijen hebben inbreng kunnen leveren!"

Lees verder

GroenLinks draagt Huib van Essen voor als nieuwe gedeputeerde in Utrecht

Huib van Essen

GroenLinks heeft vandaag bekend gemaakt dat zij fractievoorzitter Huib van Essen voordragen als gedeputeerde in het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Utrecht. Hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles energie, klimaat, ruimtelijke ordening en de Omgevingsvisie. Karin Boelhouwer volgt hem op als fractievoorzitter van de Provinciale Statenfractie.

Huib van Essen: “Ik ben vereerd dat de fractie mij voordraagt als kandidaat gedeputeerde. Ik ga met energie aan de slag om de idealen van GroenLinks te verwezenlijken. Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Het is tijd om door te pakken met de energietransitie, en daar ga ik mij als gedeputeerde voor inzetten.”

Lees verder

Florian Bekkers en Erna Kotkamp nemen afscheid van de provinciale fractie

Erna Kotkamp en Florian Bekkers

Bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen heeft GroenLinks haar zetelaantal verdubbeld. Van vier zetels zijn we gegroeid naar acht. De nieuwe fractie werd donderdag 28 maart geïnstalleerd. Twee dagen daarvoor werd afscheid genomen van alle Statenleden die niet terugkeren in de Provinciale Staten.

Twee GroenLinks-Statenleden zullen we helaas niet terugzien in de nieuwe fractie. Fractievoorzitter Florian Bekkers en Statenlid Erna Kotkamp hebben besloten na de afgelopen verkiezingen niet terug te keren. We kijken met hen terug op hun tijd in de Staten.

Lees verder

Vijf partijen in Utrechtse Staten starten verkenning naar brede en groene coalitie

GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie gaan verkennen of zij samen een college kunnen gaan vormen in de provincie Utrecht. Ze volgen hiermee het advies van informateur Bram van Ojik. Vandaag maakte het CDA bekend dat zij ingaan op de uitnodiging van de andere partijen voor een eerste verkennend gesprek. GroenLinks, de grootste partij in de Utrechtse Staten, benadrukt dat tijdens de formatie ook alle andere fracties zullen worden uitgenodigd om inbreng te leveren voor het collegeprogramma voor de komende jaren. Daarnaast zullen ook gemeenten en maatschappelijke organisaties de kans krijgen om mee te denken.

Lees verder