Nieuws

Een provincie voor een rechtvaardige samenleving

Jonge betogers bij de Black Lives Matter demonstratie in Utrecht

Het tegengaan van institutioneel racisme vraagt om enerzijds de bewustwording en de erkenning dat discriminatie en racisme ook in de provincie Utrecht bestaan. En anderzijds om een heldere, structurele en actiegerichte aanpak. Door een gezamenlijk opgezette en breed gedragen motie, geïnitieerd door GroenLinks, gaat de provincie Utrecht de groei naar een rechtvaardige samenleving zonder racisme en discriminatie daadkrachtig doorzetten.

Statenlid Ali Karataş: “Het is voor de bewustwording belangrijk om het met elkaar over de ontwrichtende werking van racisme en discriminatie te hebben, maar we moeten ook aan de slag. Structurele problemen los je op met structurele oplossingen. Ik ben dan ook blij dat de provincie hier nadrukkelijk op in gaat zetten met de sociale agenda!”

Lees verder

Op naar brede welvaart in Utrecht

Begin dit jaar besloot Provinciale Staten tot de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). De oprichting is inmiddels een feit en dat is maar goed ook. De ROM helpt namelijk bij het ondersteunen van bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Het langere termijndoel van de ROM is om te komen tot brede welvaart in Utrecht.

Statenlid Jeroen Bart: “Bij brede welvaart staan welzijn, natuur en klimaat voorop en niet langer economische groei. GroenLinks is blij dat dit doel dankzij onze destijds aangenomen motie nu ook is verankerd in de akte van oprichting. Daarmee is voor langere termijn een koerswijziging ingezet in het economisch beleid van de provincie Utrecht!”

Lees verder

De groei naar een rechtvaardige samenleving

Demonstranten bij de Black Lives Matter demonstratie in Utrecht.

Op 1 juni werd in Amsterdam een demonstratie gehouden met een duidelijke boodschap: Black Lives Matter. Het leven van de 46-jarige Amerikaanse George Floyd doet ertoe. Het leven van de 51-jarige Arubaans-Nederlandse Mitch Henriquez doet ertoe. Het leven van de 40-jarige Zwollenaar Tomy Holten doet ertoe.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over bestrijdingsmiddelen in natuurgebieden

Recent bleek dat in Drentse natuurgebieden ruim 31 verschillende bestrijdingsmiddelen, biociden en afbraakproducten zijn gevonden. Deze hebben zich tot in het hart van grote natuurgebieden verspreidt, met mogelijk grote gevolgen voor de biodiversiteit. GroenLinks wil graag weten hoe de situatie in de provincie Utrecht is en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Marjolein van Elteren: “GroenLinks vindt de resultaten van het Drentse onderzoek zeer verontrustend. Er moet wat ons betreft een diepgaand nationaal onderzoek komen om te bezien hoe de situatie in de rest van Nederland is en hoe de verdere verspreiding van het gif te voorkomen. Mocht dat niet gebeuren, dan moet er een speciaal onderzoek komen voor de provincie Utrecht!”

Lees verder

Kunst en cultuur is voor iedereen

Het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma van de provincie laat sterk zien dat kunst en cultuur voor iedereen is. GroenLinks is daar blij mee, het ademt inclusie. Er komt meer geld beschikbaar voor cultuureducatie in het voorgezet onderwijs, voor culturele festivals en bibliotheken. Om extra aandacht te geven aan het verminderen van (digitale) laaggeletterdheid komt hier dankzij een breed gesteunde motie van GroenLinks een conferentie over.

Statenlid Suzanne Vrielink: “Kunst en cultuur zijn van groot belang en voor iedereen. Te vaak wordt gedaan alsof kunst en cultuur voor een kleine groep mensen bestemd zou zijn en dat we gemakkelijk zonder kunnen. Dat terwijl kunst en cultuur juist zo belangrijk zijn voor ontspanning, verwondering en de uitwisseling van ideeën. Ook in ‘het nieuwe normaal’ zijn kunst en cultuur belangrijk binnen onze provincie, wellicht zelfs meer dan ooit tevoren!”

Lees verder

Energielandschap in polders Rijnenburg en Reijerscop

We krijgen op het moment veel e-mails van inwoners die zich zorgen maken over de plannen van de gemeente Utrecht voor een energielandschap met windmolens in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Omdat onze mailboxen vol raken en we niet iedereen persoonlijk kunnen beantwoorden, willen we graag op deze manier reageren.   

Lees verder