Foto van vergadering
Nieuws

Gezocht: bestuurslid campagne en communicatie

Wil jij je inzetten voor GroenLinks in de Provincie Utrecht, een actieve afdeling van bijna 4500 leden, met 20 lokale afdelingen in 26 gemeenten? Kom dan ons...

22 feb 2020

Lees meer
Circulaire economie.jpg
Nieuws

Economie moet zich richten op brede welvaart

Het beleid van de provincie moet zich niet richten op economische groei, maar op brede welvaart. Dankzij een aangenomen motie van GroenLinks gaat brede...

12 feb 2020 Jeroen Bart

Lees meer
Windmolen
Nieuws

Volle vaart aan de slag met een groene en sociale energietransitie

Klimaatverandering vraagt een voortvarende aanpak en versnelling van de energietransitie. Dat is ook het uitgangspunt van het coalitieakkoord ‘Nieuwe...

12 feb 2020 Jeroen Bart

Lees meer
Woningbouw_Abcoude.jpg
Nieuws

Uitbreidingslocaties voor wonen

Vooruitlopend op de Omgevingsvisie- en verordening is er voor de uitbreidingslocaties voor wonen op 29 januari door Provinciale Staten een afwegingskader...

07 feb 2020 Marijke de Jong

Lees meer
Uit: concept Ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht, december 2019
Nieuws

Een nieuwe en optimistische visie op de omgeving

De nieuwe Omgevingswet (2021) vraagt een visie op de leefomgeving. En een goede balans tussen het gebruiken en beschermen van de leefomgeving. De eerste...

05 feb 2020 Ali Karataş

Lees meer
Water.jpg
Nieuws

GroenLinks stelt vragen over vervuiling drinkwater door PFAS

Vorige week woensdag werd door drinkwaterbedrijven de oproep aan de Tweede Kamer gedaan om te voorkomen dat grond- en uiteindelijk drinkwater vervuild raakt...

18 dec 2019 Suzanne Vrielink

Lees meer
Donderbergrotonde Leersum
Nieuws

De fiets moet het vertrekpunt zijn bij verbeteren veiligheid Donderbergrotonde

Al langere tijd maakt GroenLinks zich zorgen over de verkeersveiligheid op de Donderbergrotonde in Leersum. Zo stelde de fractie vorig jaar al schriftelijke...

17 dec 2019 David Oude Wesselink

Lees meer
Bus 28.jpg
Nieuws

GroenLinks wil goede oplossing voor bereikbaarheid Schaakwijk in Zuilen

In de nieuwe dienstregeling die 14 december is ingegaan, is de route van buslijn 4 in Zuilen veranderd. Hier rijdt nu een langere en snellere bus, maar...

16 dec 2019 David Oude Wesselink

Lees meer
Vogel.jpg
Nieuws

GroenLinks wil duurzame oplossing voor opvang in wild levende dieren

Onlangs werd bekend dat de vogelopvang in Utrecht tijdelijk de deuren moet sluiten door te weinig inkomsten. Dit is niet de eerste keer, maar wel de eerste...

07 dec 2019 Marjolein van Elteren

Lees meer
Dakloos.jpg
Nieuws

Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd

Het aantal dak- en thuislozen in Nederland is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Daarnaast zijn er ook dak- en thuislozen die niet in beeld zijn, maar...

06 dec 2019 Marijke de Jong

Lees meer
foto_natuur.jpg
Nieuws

Handen af van onze natuurgebieden

Het kabinet heeft op woensdag 14 november een lijst met stikstofmaatregelen aangekondigd. Naast maatregelen als verlaging van de snelheid op snelwegen...

15 nov 2019 Marjolein van Elteren

Lees meer
alternative-energy-building-clouds-energy-356036.jpg
Nieuws

GroenLinks steunt het Klimaatakkoord

Aan alle provincies wordt het Klimaatakkoord, evenals de daarbij behoren afspraken en maatregelen, ter ondertekening voorgelegd. GroenLinks ziet het...

08 nov 2019 Jeroen Bart

Lees meer