Statenlid Julia Matser: “De klimaatcrisis is hier en nu. De aanpak daarvan moeten we versnellen. GroenLinks is blij dat de provincie met deze besluiten fors investeert in de energietransitie. En dat niet alleen, we zorgen er ook voor dat Utrechters kunnen profiteren van energieprojecten, ook als je weinig geld hebt om hierin te investeren. Zo zorgen we voor een leefbare planeet op een sociale manier!”

Waar geven we het geld precies aan uit?

Om de energietransitie te versnellen neemt de provincie stevige maatregelen. Zo wordt er ruim 15 miljoen geïnvesteerd in de verduurzaming van woningen door isolatie, het ontwikkelen van coöperatieve zonne- en windprojecten en ontwikkeling van 40 zogeheten ‘energyhubs’. Maarliefst tweederde van de 15 miljoen gaat naar isolatie. 

Het isoleren van woningen is een sociale en groene maatregel: de bewoners verbruiken minder energie als hun huis geisoleerd is én bewoners krijgen een lagere energierekening. En daarmee zetten we grote stappen, want wist je dat van al het energiegebruik in Utrecht, huishoudens ongeveer een kwart van de energie verbruiken?*

Daarnaast gaat de provincie aan de slag met het onderzoeken van een provinciaal warmtebedrijf en het ondersteunen van maatschappelijke organisaties en MKB voor het nemen van maatregelen tegen netcongestie (overbelasting van elektriciteitskabels). Het besluit om daar geld voor vrij te maken, moet op een later moment nog genomen worden. Maar het onderzoek naar hóe de provincie dat kan doen, is gestart. 

Lokaal eigendom bij windenergieprojecten

In Provinciale Staten is ook vastgesteld wat het beleid is voor eigendom bij de opwek van windenergie. Uitgangspunt daarbij is dat tenminste 50% lokaal eigendom is, maar het streven is 100%. Afhankelijke van hoe dichtbij de windmolen Utrechters wonen kunnen inwoners op verschillende manieren profiteren van de opbrengsten. Dat gaat van mede-eigenaarschap, financiële deelneming, een omgevingsfonds tot een omwonendenregeling. Op deze manieren wordt er maximaal lokaal geprofiteerd. Dit beleid geldt alleen als de provincie verantwoordelijkheid heeft voor een energieproject. Soms ligt die verantwoordelijkheid bij de gemeente en dan stellen zij de voorwaarden.

Ook participeren als spijtoptant 

GroenLinks heeft een voorstel mede-ingediend om inwoners die niet participeren bij een windenergieproject later nog de mogelijkheid te geven om hieraan deel te nemen. Bijvoorbeeld als je aanvankelijk niet deel wilde nemen, maar daar later spijt van hebt. Dit voorstel werd aangenomen.

Julia Matser: “Met het beleid voor lokaal eigendom kiezen we ervoor om energie lokaal op te wekken en zoveel mogelijk in handen van inwoners. Zo worden inwoners zelf eigenaar van betaalbare en duurzame energie dichtbij huis, waar die nu vaak nog ligt bij grote bedrijven en op afstand. Zo is het niet alleen een transitie van hoe energie is opwekt, maar ook van wie daar de baas over is!”

* GroenLinks vroeg om een overzicht van het huidig energieverbruik en dat ziet er ongeveer zo uit, zoals je ziet is dit overzicht nog een concept. Huishoudens gebruiken ongeveer een kwart van de energie die we in onze provincie nodig hebben. Door te verduurzamen maken we de energiebehoefte van huishoudens kleiner en we willen natuurlijk niet meer dat huizen verwarmd worden met aardgas!

Energiestromen
Overzicht energiestromen