Statenlid David Oude Wesselink (GroenLinks): “GroenLinks is kritisch op het verlenen van ontheffingen voor recreatieve helikoptervluchten. De vluchten zijn niet noodzakelijk, zorgen vaak voor overlast en zijn absoluut niet duurzaam. Zeker als het gaat om veel vliegbewegingen op meerdere dagen. De provincie moet dergelijke vluchten wat ons betreft zoveel mogelijk beperken!”

TUG-ontheffingen

Luchtvaartuigen mogen opstijgen en landen op officiële luchthavens, maar het is ook mogelijk om dat tijdelijk te doen op andere locaties. Daarvoor kan de provincie tijdelijke ontheffingen voor uitzonderlijk gebruik verlenen: TUG-ontheffingen. Daarin geeft de provincie onder voorwaarden toestemming voor het opstijgen en landen vanuit bijvoorbeeld een weiland. In die ontheffing wordt ook geregeld voor welke dagen dit geldt en hoe vaak er mag worden opgestegen en geland. 

GroenLinks vindt dat ontheffingen voor recreatieve doeleinden beperkt of bij voorkeur niet verleend moeten worden. De vluchten zijn immers niet noodzakelijk, zorgen veelal voor de nodige overlast en het is absoluut geen duurzame vorm van recreatie. Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA hebben daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. 

Schriftelijke vragen aan het college

De partijen vragen het college hoeveel TUG-ontheffingen er per jaar verleend worden, hoeveel er geweigerd worden en met welke redenen. Om hoeveel vliegbewegingen het gaat per jaar, of dit aantal de afgelopen jaren is toe- of afgenomen en waarop het college het aantal toegestane vliegbewegingen baseert. Ook willen de partijen weten wat het doel is van de vluchten: zijn deze alleen recreatief of ook voor wel noodzakelijke doeleinden zoals voor politie of ambulance? 

De partijen willen ook weten of de provincie handhaaft op eventuele overtredingen van de ontheffing en of er ook boetes opgelegd worden als er overtredingen worden geconstateerd. Verder willen de partijen weten of de uitstoot en geluidshinder wordt bijgehouden en zo niet, waarom niet. En wat de invloed is van de vliegbewegingen op natuur- en stiltegebieden in de provincie en hoe negatieve effecten worden voorkomen. Als laatste willen de partijen weten of er een afbouwplan is voor het uitgeven van TUG-ontheffingen en zo niet, of het college bereid is dat op te stellen.

David Oude Wesselink: “We zijn erg benieuwd naar de antwoorden van het college. Het zou mooi zijn als niet noodzakelijke en recreatieve vluchten beperkt worden in de provincie Utrecht. Dat voorkomt immers geluidsoverlast en is goed voor mens, natuur en klimaat!”