Statenlid Julia Matser: “We willen af van fossiele brandstoffen en gebruiken daardoor steeds meer elektriciteit. De groeiende vraag en het groeiende aanbod passen nu niet op het energienet. Door deze investering dragen we bij aan het oplossen van het tekort aan ruimte. Daar is GroenLinks blij mee!”

Netcongestie

In de provincie Utrecht is net als op veel andere plekken in het land sprake van netcongestie, ofwel: verstopping op het energienet. Er is op sommige plekken te weinig capaciteit om energie te leveren en om energie terug te leveren. Dat maakt dat het steeds lastiger wordt om nieuwe windmolens en zonnevelden aan te sluiten, en dat ook het aansluiten van nieuwe woningen en bedrijventerreinen dreigt te stagneren. Om dat te voorkomen moet het energienet op veel plekken verzwaard worden.

Grote investeringen  

Om dat energienet te verzwaren zijn grote investeringen nodig. In Utrecht is Stedin de netbeheerder en dus verantwoordelijk voor het doen van deze investeringen. Daar is echter veel geld voor nodig. Het Rijk heeft inmiddels voor 500 miljoen euro geïnvesteerd in Stedin en de provincie Utrecht doet dat nu onder dezelfde voorwaarden voor 15 miljoen. Daarmee krijgt de provincie een zetel in de aandeelhouderscommissie en meer zeggenschap over en inzicht in het beleid van Stedin, waaronder de investeringen en financiering daarvan.

Julia Matser: “De provincie Utrecht neem met dit besluit haar verantwoordelijkheid in de energietransitie. We zijn blij dat we als provincie deze stap hebben kunnen zetten. Het is hoog tijd om de energietransitie te versnellen en daarbij hoort ook een stevige investering in het energienet. Aan de slag!”