Statenlid Julia Matser: “We willen als provincie een klimaatneutrale provincie worden. Dan is het ook belangrijk dat we alles doen wat we kunnen om dat te bereiken. Het ruimte bieden aan fossiele reclame en het daarmee verleiden van inwoners om fossiele producten te kopen past daar niet bij. Daarom heeft GroenLinks schriftelijke vragen gesteld!”

Provinciale reclame

De provincie Utrecht heeft in totaal 123 zogeheten reclamevakken in de provincie. Voor de verhuur daarvan verleent de provincie een concessie aan een reclameaanbieder voor een aantal jaar. De huidige concessie loopt tot oktober 2027. In zo’n concessie kan de provincie voorwaarden stellen, met mogelijk ook voorwaarden voor het type reclame.

In onderzoek van het PBL, TNO en een wetenschappelijk advies aan de Tweede Kamer wordt geadviseerd om reclames voor fossiele reclames te beperken, omdat die daadwerkelijk zorgen voor meer fossiele consumptie. Ook het burgerinitiatief ‘Verbied Fossiele Reclame’ pleit hier al enige tijd voor.

Schriftelijke vragen

GroenLinks heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De partij wil weten welke duurzaamheidsvoorwaarden op dit moment gesteld worden aan provinciale reclame en of het college het eens is dat het beperken of verbieden van fossiele reclame de consumptie van fossiele brandstoffen kan verminderen. Verder vraagt de partij of het ruimte bieden voor fossiele reclame niet in strijd is met het doel om een klimaatneutrale provincie te willen worden.

GroenLinks wil verder weten of het college bereid is om met de huidige concessiehouder in gesprek te gaan om fossiele reclame te beperken dan wel te verbieden en welke mogelijkheden het college ziet om dat in de huidige en toekomstige concessies vast te leggen in de regels. En als die mogelijkheden er zijn, of het college die ook wil benutten. Als laatste vraagt GroenLinks of het college bereid is om samen met relevante instanties bij het Rijk te pleiten voor een landelijk verbod op fossiele reclame.

Julia Matser: “Als provincie hebben we een voorbeeldrol, fossiele reclame past daar dan niet bij. We zijn dan ook benieuwd naar de reactie op onze vragen van het college van Gedeputeerde Staten!”