In het kader van een zorgvuldig politiek personeelsbeleid voert de voortgangscommissie van GroenLinks Provincie Utrecht jaarlijks reflectie- en voortgangsgesprekken met alle politieke vertegenwoordigers op provinciaal niveau. Voor deze commissie zoeken we drie commissieleden, van wie één voorzitter.

 

Jouw rol als commissielid

De opdracht van deze commissie is het ondersteunen van vertegenwoordigers en ambtsdragers in de uitvoering van hun functie en ontwikkeling door regelmatig te reflecteren op hun functioneren. De taak van de voortgangscommissie wordt omschreven in artikel 30 van het Huishoudelijk Reglement van GroenLinks (waar de benaming ‘functioneringscommissie’ wordt gebruikt):

 • De commissie voert tenminste jaarlijks een gesprek met alle vertegenwoordigers en de gedeputeerde.
 • De commissie volgt het functioneren van deze vertegenwoordigers en ambtsdragers en doet indien nodig voorstellen voor verbetering.
 • De commissie rapporteert op hoofdlijnen aan de Provinciale Ledenvergadering (PLV). Daarin wordt de vertrouwelijkheid van de gesprekken gerespecteerd. Het rapport bevat dus alleen een samenvatting van werkzaamheden van de commissie (o.a. hoeveel gesprekken zijn er gevoerd, wanneer, welke afspraken zijn er gemaakt, etc.

 

Profiel commissieleden

Commissieleden horen de volgende competenties te bezitten:

 • Commissieleden zijn vertrouwenwekkend (fractieleden moeten zich kwetsbaar op durven stellen);
 • Commissieleden moeten vertrouwelijk om kunnen gaan met uit de gesprekken verkregen informatie;
 • Commissieleden zijn doortastend;
 • Commissieleden hebben kennis van en ervaring met groepsprocessen;
 • Commissieleden hebben gevoel voor onderlinge verhoudingen
 • Minstens één commissielid heeft ervaring met politieke of bestuurlijke functies binnen GroenLinks
 • Minstens één commissielid heeft ervaring met het coaching en/of HR-beleid.

Van de voorzitter van de commissie wordt een pro-actieve rol verwacht, met name ten aanzien van planning en aanzet tot kwaliteitsverbetering.

Een diverse commissie wordt van groot belang gevonden. Kennis van en ervaring met interculturele communicatie is een pré. De commissieleden worden in principe benoemd tot aan de installatie van de nieuwe Provinciale Staten in 2027 en mogen één keer worden herbenoemd.

 

Bij ons vind je een bijzonder enthousiast team dat

 • Zich samen met jou wil inzetten voor een inclusieve partij die strijdt voor een groene en eerlijke provincie Utrecht waar alle bewoners zich thuis voelen;
 • Oog heeft voor elkaar;
 • Jouw unieke persoonlijkheid, talenten, en interesses waardeert.

 

Procedure

Bij de laatste ledenvergadering is besloten dat het bestuur een voortgangscommissie kan aanstellen. 

Maak je interesse bekend door te mailen naar bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl. Vermeld kort wie je bent en waarom je belangstelling hebt.