Statenlid Margriet van de Vooren: “Fivoor biedt voor de regio Midden-Nederland forensische en hoog psychiatrische zorg. Het is dan ook belangrijk dat hiervoor een plek is. Nu de huidige locatie echter sluit en er nog geen zicht is op een nieuwe locatie, staat dit zorgaanbod onder druk. Zeker als gemeenten aangeven de instelling niet te willen huisvesten. Dan is het misschien nodig dat de provincie een regierol neemt zodat het zorgaanbod behouden blijft.”

Op zoek naar een nieuwe locatie

Fivoor is op dit moment gevestigd op de Willem Arntszhoeve in Den Dolder. Daar komt in de toekomst woningbouw en daarom moest de instelling verhuizen. In de gemeente De Bilt is al een locatie gevonden voor één van de drie vestigingen van Fivoor, waarin de lichtste psychiatrische zorg wordt aangeboden die Fivoor aanbiedt. Voor de overige twee vestigingen was het Sanatoriumcomplex in Zeist in beeld, daar zitten al verschillende vestigingen van GGZ-aanbieder Altrecht.

Maar daar steekt de gemeente Zeist nu een stokje voor. De voornaamste reden is de nabijheid van een basisschool en een woonwijk en de angst voor overlast vanuit de cliënten van Fivoor. Dit met name vanwege het forensische en hoog psychiatrische karakter van de zorg die Fivoor aanbiedt. Het gevolg daarvan is dat er voor Fivoor nu geen andere locatie in beeld is en dit type zorg na 2027 niet gecontinueerd kan worden. Gemeenten hebben vanuit hun zorgplicht de verantwoordelijkheid om een plek te vinden en als gemeenten daar niet uit komen, dan moet de provincie mogelijk regie nemen.

Schriftelijke vragen

Daarom heeft GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. De partij wil weten of het college op de hoogte is van het probleem, wat het college ervan vindt dat gemeenten Fivoor weren en hoe groot het college het probleem inschat als er voor Fivoor geen geschikte locatie wordt gevonden. Verder wil de partij weten of het college bereid is om met de gemeenten De Bilt, Zeist en andere gemeenten in de provincie Utrecht in gesprek te gaan hierover en of de provincie voor zichzelf een regierol ziet weggelegd om dit probleem samen met Fivoor en de betrokken gemeenten op te lossen.

Als laatste wil de partij weten of de huidige locatie van Fivoor wellicht langer gebruikt kan worden, als het vinden van een nieuwe locatie niet lukt. De provincie Utrecht is namelijk betrokken bij dit woningbouwproject omdat het voort komt vanuit het project Hart van de Heuvelrug waarin de provincie en de gemeenten Zeist en De Bilt deelnemen. Dat zou wel kunnen betekenen dat woningbouw op de Willem Arntszhoeve vertraging oploopt.

Margriet van de Vooren: “We hopen dat er voor Fivoor snel een nieuwe locatie gevonden kan worden en de woningbouw door kan gaan. Als provincie en gemeenten de koppen bij elkaar steken moet dat lukken. Het kan immers niet zo zijn dat dit belangrijk GGZ-aanbod uit onze provincie verdwijnt omdat gemeenten hier geen ruimte voor willen bieden. We zijn benieuwd naar het antwoord van het college!”