Statenlid David Oude Wesselink: “Met dit alternatief ligt er niet alleen een haalbaar, maar ook een betaalbaar plan. Het scheelt het Rijk een hoop geld, voorkomt een grote toename van autoverkeer en we behouden Amelisweerd. Het alternatief scoort beter op het gebied van zowel veiligheid, bereikbaarheid als leefbaarheid. We hopen dan ook dat het Rijk dit plan overneemt!”

Verbreding A27 bij Amelisweerd

Het Rijk werkt al sinds 2006 aan plannen om de doorstroming op de A27 en A12 bij Utrecht te verbeteren. Onder andere door de weg te verbreden ten koste van Amelisweerd. Omliggende gemeenten en inwonersgroepen zijn vanaf het begin af aan tegen dit plan van het Rijk. Het zou namelijk zorgen voor aantasting van Amelisweerd, toename van auto’s en afname van de leefbaarheid.

De provincie had lang een meer neutrale houding, maar na een aangenomen motie van GroenLinks en PvdA in 2021 is ook de provincie een uitgesproken tegenstander. Vanuit de regio kwam de roep om een alternatief plan. In het laatste regeerakkoord in 2021 gaf het Rijk de ruimte aan de regio om met een gelijkwaardig alternatief te komen. Dat alternatief is er nu.

Alternatief Ring Utrecht

Het alternatief is een pakket aan maatregelen, onderverdeeld in drie pijlers:

  1. Verbeteren van alternatieven voor de auto;
  2. Vergroten van de wegcapaciteit;
  3. Beter benutten van het hoofdwegennet.

En dit natuurlijk zonder dat er verbreding hoeft plaats te vinden bij Amelisweerd. Een betere verdeling van het verkeer over bestaande wegen zoals de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) maakt ook onderdeel uit van het alternatief. Daarmee ligt er een volwaardig alternatief.

David Oude Wesselink: “We moeten nu alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat het Rijk dit alternatief overneemt en het oude plan definitief schrapt. Ik heb goede hoop dat dat gaat lukken. We blijven ons daar in ieder geval voor inzetten, voor de leefbaarheid van de provincie Utrecht en het behoud van Amelisweerd!”