Nieuws

Jaarverslag provinciaal bestuur 2005

Het provinciaal bestuur wil over het in 2005 gevoerde beleid verantwoording afleggen en dit doet dit in het elk jaar op te stellen Jaarverslag. Het verslag...

10 okt 2006 Michiel van de Sande

Lees meer
Nieuws

Gemeente Utrecht onderhandelt over verkoop Bloeyendael aan provincie

De gemeente en de provincie Utrecht zijn in bespreking over een mogelijke verkoop van het gemeentelijke park Bloeyendael aan de provincie. De Statenfractie...

10 okt 2006 Jos Kloppenborg

Lees meer
Nieuws

GroenLinks succes: Besluit extra OV-fietsen in provincie Utrecht

Gedeputeerde Staten reserveren €150.000 voor de realisatie van extra nieuwe uitgiftelocaties van de OV-fiets. De Statenfractie is blij met dit resultaat...

10 okt 2006 Martien Das

Lees meer
Nieuws

Statenfractie GroenLinks: meer inspanningen voor de provinciale natuur nodig

Het is hoog tijd voor een heldere strategische visie op het provinciaal natuurbeleid, zo stelt de Statenfractie van GroenLinks. Tijdens de behandeling van de...

10 okt 2006 webteam

Lees meer
Nieuws

Statenfractie GroenLinks voorkomt stopzetting intensivering veldtoezicht Utrechtse Heuvelrug

De Provinciale Statenfractie van GroenLinks vindt het veldtoezicht op de Utrechtse Heuvelrug onverminderd van belang. De Statenfractie had vernomen dat het...

10 okt 2006 webteam

Lees meer
Nieuws

Fractie wandelt 100 kilometer door de provincie

Kijk voor het uitgebreide programmaoverzicht in de rubriek "Agenda". “Besluiten moeten niet alleen worden genomen op basis van een vluchtige blik op de...

10 okt 2006 webteam

Lees meer
Nieuws

Wandeletappe 4: Utrecht-stad; cultuur en wonen

Deze wandeletappe vindt plaats in Utrecht-stad en staat grotendeels in het teken van cultuur. Met de gemeenteraadsfractie van GroenLinks en Cees van Eijk,...

10 okt 2006 Gertjan van der Deure

Lees meer
Nieuws

Verkiezingen 2007

Het provinciaal bestuur is gestart met de voorbereidingen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten van 2007. De kandidaatstelling voor het lidmaatschap...

10 okt 2006 Michiel Odijk

Lees meer
Nieuws

Verlenging kandideringsperiode Statenverkiezingen 2007

Het provinciaal bestuur GroenLinks Utrecht heeft besloten de kandideringsperiode voor de Statenverkiezingen van 7 maart 2007 te verlengen.

10 okt 2006 Michiel Odijk

Lees meer
Nieuws

Statenfractie stelt vragen over vliegbasis Soesterberg

De Statenfractie van GroenLinks is bezorgd over gevolgen eigen plannen van de gemeente Soest. De Statenfractie heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan...

10 okt 2006 Jos Kloppenborg

Lees meer