Koeien in de wei

Agrarisch natuurbeheer

Goed natuur- en landschapsbeheer versterkt de landschappelijke kwaliteit en vergroot het leefgebied voor weidevogels. Akkerranden krijgen kleur. Veel boeren...

Lees meer
Amelisweerd A27

Amelisweerd behouden en A27 niet verbreden

Autoverkeer legt een grote druk op de ruimte en tast de kwaliteit van de leefomgeving aan. De provincie staat daarom voor de uitdaging om de groei van het...

Lees meer
Snelweg

Auto

Autoverkeer legt een grote druk op de ruimte en tast de kwaliteit van de leefomgeving aan. De provincie staat daarom voor de uitdaging om de groei van het...

Lees meer
bomen natuur

Bescherming van bos- en natuurgebieden

Wat we aan natuur hebben, moet de kans krijgen zich te herstellen. Daarom willen we voorkomen dat er wordt gebouwd of dat er wegen worden aangelegd in bestaande...

Lees meer
Energiebesparing

Besparen op energie en de kosten daarvan

Energie is een basisbehoefte, niet een product om winst mee te maken. GroenLinks kiest daarom voor een energiesysteem gebaseerd op deelname vanuit de...

Lees meer
Werk en economie

Betekeniseconomie en brede welvaart

In de betekeniseconomie staat niet de waarde van economische groei voor de aandeelhouder centraal, maar vooruitgang, persoonlijke ontwikkeling, welzijn en het...

Lees meer
Beter en goedkoper openbaar vervoer

Beter en goedkoper openbaar vervoer

De provincie is verantwoordelijk voor een goed en betaalbaar OV-systeem. Alle steden, dorpen en kernen moeten daarmee goed bereikbaar zijn. GroenLinks ziet het...

Lees meer
Provinciehuis Utrecht

Betrouwbaar en rechtvaardig

De rechtsstaat beschermt burgers tegen willekeur en institutioneel racisme. Mensen die regelingen gebruiken, zich aan de regels van de provincie houden en ook...

Lees meer
Energie windmolen landschap

Bewustzijn en voorlichting

Het klimaatbeleid is even urgent als ambitieus. Bewustzijn bij burgers en bedrijven is daarom een belangrijke voorwaarde om het beleid te doen slagen. Is dat...

Lees meer
Landschap Donkereind

Bodemdaling tegengaan

Grote delen van de veenbodem dalen. Dit is een probleem want het veroorzaakt CO2-uitstoot door veenoxidatie, milieuschade en schade aan wegen en gebouwen. Het...

Lees meer
Boeren helpen vergroenen

Boeren helpen vergroenen

De intensieve landbouw overschrijdt het draagvlak van de natuur. De hoge stikstofuitstoot is desastreus. Er is een ingrijpende transitie op komst waar de...

Lees meer
Landbouw

Bomenrijen en bloemrijke bermen

Langs (spoor)wegen, fietspaden, watergangen en dijken is ruimte voor bomenrijen en bloemrijke bermen. Die zijn karakteristiek voor het landschap en van grote...

Lees meer