Zonnepanelen

Energielandschap in polders Rijnenburg en Reijerscop

De gemeente Utrecht werkt aan een energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Daarover krijgen wij als GroenLinks Statenfractie soms vragen. Graag...

Lees meer
Kunst en cultuur kinderen

Alle jongeren maken kennis met kunst en cultuur

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren vroeg met kunst en cultuur vertrouwd kunnen worden. De provincie garandeert kunsteducatie voor het primair...

Lees meer
Snelweg

Autobezitters betalen mee aan duurzame mobiliteit

Op dit moment hebben de Utrechters met elkaar 665.000 auto’s die veel ruimte kosten als ze rijden én als ze stilstaan. Daarom is het logisch dat...

Lees meer
snelfietsroute-glpu.jpg

Bereikbaarheid

De groei van het aantal inwoners en banen zorgt voor steeds meer verplaatsingen in onze provincie. Als we dat allemaal met de auto doen, raken de wegen nog meer...

Lees meer
Vervuiling handhaving

Bewapening handhavers

GroenLinks vindt dat het zogeheten 'geweldsmonopolie' in principe moet liggen bij de politie. Tegelijkertijd zien we dat (provinciale) natuurhandhavers, met...

Lees meer
Landbouw

Bloemrijke bermen en bomen langs wegen

Langs (spoor)wegen, fietspaden en dijken is ruimte voor bloemrijke bermen. Door de juiste soorten in de zaaien en bij het maaien rekening te houden met de...

Lees meer
Landschap Donkereind

Bodemdaling tegengaan

De provincie Utrecht bestaat voor 25 procent uit veenbodem. In grote delen hiervan is bodemdaling een probleem. Ook komen tijden van droogte steeds vaker...

Lees meer
lucthfoto-de-haar-glpu.jpg

Cultuur en landschap

Kunst, cultuur, landschapselementen en cultureel erfgoed verrassen en ontroeren ons. Ze bepalen de identiteit van onze provincie. Dit maakt dat je van Utrecht...

Lees meer
Koeien

De landbouw verduurzamen

In duurzame landbouw vormen natuur- en landschapswaarden en een gezonde bodem de vanzelfsprekende uitgangspunten voor agrarische bedrijfsvoering. Die waarden...

Lees meer
Koeien in de wei

De veehouderij extensiveren

Dieren in de veehouderij moeten zich zo natuurlijk mogelijk kunnen gedragen. Dat betekent dat zij voldoende licht, verse lucht en ruimte krijgen. Beter...

Lees meer
Circulaire economie.jpg

Economie: groener, gezonder en slimmer

Wij willen stappen zetten naar een groene economie: energietransitie, een voedselsysteem met oog voor mens en dier en circulair gebruik van materialen. De...

Lees meer
Dansen

Een eerlijke beloning voor kunstenaars en cultuurmakers

De beloning voor kunstenaars en cultuurmakers staat vaak niet in verhouding tot de waarde die zij hebben voor de samenleving. GroenLinks wil dat de provincie...

Lees meer