Wat moet de provincie in de komende periode doen?

  • Impactondernemers en burgerinitiatieven stimuleren die de betekeniseconomie in de praktijk brengen.
  • Doorgaan met het sluiten van Green Deals met het bedrijfsleven. Samen met gemeenten en ondernemers geeft de provincie uitvoering aan de vastgestelde visie op een circulaire samenleving.
  • Stimuleren van brede welvaart gebeurt wereldwijd en we kunnen veel leren van andere overheden. Daarom willen we dat de provincie zich aansluit bij het OESO-initiatief Wellbeing Economy Governments (WE-Go).
  • In alle domeinen waar de organisatie actief is, handelt de provincie in lijn met de uitgangspunten van de betekeniseconomie.