Dit hebben wij bereikt

  1. We brengen in beeld waar grondstoffen voor de woningbouw kunnen worden verbouwd, zoals hout of vlas. Zo verminderen we de stikstofuitstoot en krijgen boeren een nieuwe inkomstenbron.
  2. Boeren die nu al het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld met biologische bedrijven, ondersteunen we. De manier waarop zij werken sluit goed aan bij de stikstofaanpak.
  3. Er komt meer ruimte voor voedselbossen, en we delen gratis bomen uit aan boeren in onze provincie.
  4. We helpen boeren bij het verkopen van hun producten aan winkels, kantines en restaurants in de eigen provincie. Dat scheelt veel vervuilend vervoer en daarmee wordt zichtbaar waar ons voedsel vandaan komt.
  5. Bij de aanpak van de stikstofcrisis in de provincie Utrecht wordt het verbeteren van de waterkwaliteit, het tegengaan van bodemdaling, de klimaataanpak en de uitbreiding van natuur meegenomen. Zo komt er één plan met duidelijkheid voor alle boeren.

En dit gaan we doen

  1. We helpen boeren te vergroenen en ondersteunen hen bij de transitie naar biologische of natuurinclusieve landbouw. De jonge generatie boeren bieden we perspectief zodat ze op een duurzame manier kunnen boeren in balans met de natuur en daarbij minder afhankelijk zijn van grote agrarische bedrijven.
  2. De uitstoot van stikstof brengen we zo snel mogelijk omlaag om de natuur te herstellen. We zijn eerlijk over wat er van boeren verwacht wordt en waar kansen liggen voor de toekomst van hun bedrijf. Ook de bouw, industrie en vervoer moeten bijdragen aan het verminderen van stikstofuitstoot.
  3. We vergroten de biodiversiteit op het boerenland. We maken een netwerk van meer bomen, houtsingels en natuurvriendelijke slootranden. We dringen het gebruik van landbouwgif maximaal terug.
  4. We gaan verder met de provinciale voedselagenda. Daarmee zorgen we voor gezond en duurzaam voedsel van dichtbij en eerlijke prijzen voor zowel de boer als de consument.
  5. Mestvergisters zijn niet duurzaam en horen niet bij groene landbouw. Er komen geen nieuwe installaties bij, uitbreidingen worden niet goedgekeurd en er komt een plan om het aantal mestvergisters af te bouwen.
Actieblok Gezond, Sociaal en Duurzaam

Meer weten over onze plannen?

Lees hier ons Verkiezingsprogramma 2023 - 2027: Gezond, Sociaal en Duurzaam.