Dit hebben wij bereikt

 1. Ondanks de veel lagere reizigersraantallen door corona is het openbaar vervoer grotendeels in stand gebleven door het budget hiervoor fors te verhogen.
 2. Er is een proef gestart met gratis openbaar vervoer voor ouderen met een kleine beurs.
 3. We hebben een akkoord met het Rijk over grote uitbreidingen van het openbaar vervoernetwerk met nieuwe tram- en buslijnen en een Rijksbijdrage daaraan van bijna 1 miljard euro. Meer woningen vragen immers meer en beter openbaar vervoer.
  Het Rijk gaat 1 miljard euro meebetalen aan grote uitbreidingen van het openbaar vervoernetwerk met nieuwe tram- en buslijnen
 4. De toegankelijkheid van trams en bussen is verbeterd, zoals een kleinere afstand tussen tram en perron.
 5. Steeds meer dieselbussen zijn vervangen door elektrische. In 2028 zijn alle bussen elektrisch.

En dit gaan we doen

 1. We gaan het aanbod aan openbaar vervoer uitbreiden en verbeteren, zowel in de steden als in dorpen en kleine kernen.
 2. We gaan het openbaar vervoer voor iedereen goed toegankelijk maken.
 3. Er komen meer snelle bus- en tramlijnen binnen en naar de steden en ook meer intercity stations en internationale treinverbindingen.
 4. Er komt meer openbaar vervoer in de avonden, weekenden en nachten.
 5. Alle woningen in de provincie moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer: een halte is nooit verder dan tien minuten fietsen buiten de bebouwde kom, en nooit verder dan tien minuten lopen binnen de bebouwde kom. 
Actieblok Gezond, Sociaal en Duurzaam

Meer weten over onze plannen?

Lees hier ons Verkiezingsprogramma 2023 - 2027: Gezond, Sociaal en Duurzaam.