Mijn speerpunten zijn:

Wat mij betreft hoort er bij mobiliteit een gezonde balans te zijn tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. In de afgelopen decennia is er echter teveel nadruk gelegd op bereikbaarheid, wat automatisch ten koste gaat van de leefbaarheid en verkeersveiligheid. In Provinciale Staten zet ik me ervoor in dat die balans herstelt wordt. Duurzame mobiliteit is daarvoor het sleutelwoord.

Voor mij is duurzame mobiliteit:

 • Zonder hinder: Mobiliteit met zo min mogelijk hinder voor de omgeving inclusief flora & fauna.
 • Veilig: Duurzame mobiliteit is mobiliteit met veel aandacht voor verkeersveiligheid voor mens en dier.
 • Circulair: Willen we dat de aarde ook voor langere tijd bewoonbaar blijft voor iedereen, dan moeten we anders omgaan met onze grondstoffen.
 • Schoon en stil: Mobiliteit met zo min mogelijke schadelijke uitstoot en geluidsproductie door voertuigen én infrastructuur bij zowel aanleg als gebruik.
 • Bereikbaar: Een goede deur-tot-deurbereikbaarheid voor alle inwoners in de provincie, wat betekent dat vooral fiets en openbaar vervoer flink verbeterd moet worden. Zonder bereikbaarheid staat een samenleving stil. Vervoersarmoede moet actief bestreden worden.

Verder ben ik vice-fractievoorzitter, plaatsvervangend commissievoorzitter Bestuur, Economie & Middelen en penningmeester van de fractie.

Portefeuilles

 • Mobiliteit
 • Luchtvaart
 • Penningmeester fractie
 • Plaatsvervangend commissievoorzitter BEM
 • Klimaat
 • Energie
 • Werk en economie
 • Organisatie-ontwikkeling en ICT

Eerste woordvoering op dikgedrukte portefeuilles en tweede woordvoering op de overige portefeuilles.