Statenlid David Oude Wesselink: “Het is een landelijke trend die nu ook Utrecht als eerste provincie treft. Gemeentelijke wegen gaan op termijn naar 30km/u en ook op snelwegen lijkt het erop dat deze in de avond- en nachtelijke uren op 80 en 100km/u gaan zitten. De provincie Utrecht kiest met vaker 60 km/u echt voor een veiligere en leefbaardere provincie. GroenLinks is dan ook ontzettend blij met het nieuwe beleid!"

Leefbaarheid en veiligheid

Uit berekeningen van de Stichting Wetenschappelijke Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt dat een snelheidsverlaging van 80 km/u naar 60 km/uur gemiddeld 73% minder verkeersdoden oplevert. In Nederland gaat het nog altijd jaarlijks om honderden doden en tienduizenden ernstig gewonden.

En niet alleen de verkeersveiligheid gaat erop vooruit, maar ook de leefbaarheid. Landelijk zorgt geluidsoverlast voor jaarlijks 65 doden, 750 hartziekten en maar liefst een half miljoen mensen met ernstige slaapverstoring. Met deze cijfers is het niet verbazend dat er vaak klachten komen over de snelheid op provinciale wegen van omwonenden. En ook slechte luchtkwaliteit zorgt voor een beduidend kortere levensverwachting.

Nog vaker kiezen voor 60km/u

Hoewel de provincie met het nieuwe beleid echt een koerswijziging inzet, had het wat GroenLinks betreft nog wel iets strenger gemogen. Gegeven de positieve effecten op leefbaarheid en veiligheid hadden namelijk nog wel meer wegen naar 60 km/u gemogen dan nu werd voorgesteld.

Een voorbeeld daarvan is de N199 bij Amersfoort, de Bunschoterweg. De gemeenteraad van Amersfoort heeft een motie vrijwel unaniem aangenomen om de snelheid op deze weg te verlagen. En ook een inwoner heeft bij Provinciale Staten ingesproken namens een burgerinitiatief met dezelfde wens. Deze weg blijft echter 80 km/u in de huidige plannen, ondanks dat er vaak veel te hard gereden wordt en de leefbaarheid onder druk staat.

Daarom heeft GroenLinks een motie ingediend om deze weg bij het groot onderhoud in 2023 en 2024 aan te passen naar 60 km/u. Een meerderheid van Provinciale Staten wilde dat voorstel echter nog niet steunen. In plaats daarvan werd een motie van D66 en ChristenUnie aangenomen om voordat het groot onderhoud plaatsvindt, met alle belanghebbenden te bekijken wat er nodig is voor een veiligere weg. Een snelheidsverlaging kan daar een uitkomst van zijn. GroenLinks heeft deze motie gesteund, zodat er toch wat gaat gebeuren.

David Oude Wesselink: “Het is jammer dat een meerderheid van Provinciale Staten op deze weg niet direct voor 60 km/u wil kiezen, maar de alternatieve motie zorgt er in ieder geval voor dat er wat gaat gebeuren. We kijken uit naar de uitkomsten daarvan!”