Statenlid David Oude Wesselink: “Het Rijk en Schiphol zoeken samen naar mogelijkheden om veel te blijven vliegen. Een nieuwe vliegroute, om de overlast meer te verdelen, wordt als een mogelijke oplossing gezien. Voor GroenLinks is dat het niet. We willen minder overlast en minder klimaatschade, dus ook minder vluchten. Meer treinen, minder vliegen. Kan gewoon.”

Vierde route

Er wordt door het Rijk gewerkt aan een herinrichting van het luchtruim. De verwachting is dat deze in 2025 of 2026 gepubliceerd zal worden. Een onderdeel daarvan is het toevoegen van een nieuwe vliegroute van en naar Schiphol. Deze route komt mogelijk boven de provincie Utrecht te liggen. Daar ligt nu geen route, doordat boven een groot deel van Noord-Brabant militair luchtruim zit. Dat zou met de herinrichting veranderen.

Steeds meer inwoners maken zich zorgen over de mogelijke 4de route. De inwonersgroep ‘Stop de 4de aanvliegroute!’ heeft inmiddels een petitie gestart. GroenLinks sluit zich daarbij aan. De afgelopen jaren heeft GroenLinks al vaker kritische vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten, waardoor de provincie nu een stevigere positie inneemt richting het Rijk als het gaat om de overlast van vluchten in Utrecht en de mogelijke 4de route.

Meer treinen, minder vliegen

Maar er is meer nodig. We kunnen overlast en klimaatschade alleen beperken door minder te vliegen. Daarvoor moet de provincie Utrecht zich hard maken bij het Rijk, samen met de Utrechtse gemeenten en inwonersgroepen.

David Oude Wesselink: “Schiphol moet terug naar het aantal vliegbewegingen dat past bij de klimaatdoelstellingen en binnen maximaal toegestane hoeveelheid geluid en overlast voor omwonenden. Dus geen nachtvluchten, geen overstaphub en geen vierde fix. En ook geen opening van vliegveld Lelystad. GroenLinks kiest voor meer treinen en minder vliegen.”