Uithoftram U-OV testrit (CC BY-SA 3.0, Jan Oosterhuis)
Uithoftram U-OV testrit (CC BY-SA 3.0, Jan Oosterhuis)

Investeren in een toegankelijke tram

De provincie gaat investeren in de toegankelijkheid van de tram, zo moet de tram door iedereen te gebruiken zijn. Dit was namelijk nog niet op alle haltes het geval. Daarnaast schaft de provincie meer trams aan, zodat er bij uitval van trams voldoende materieel is.

Statenlid David Oude Wesselink: “GroenLinks heeft zich altijd sterk gemaakt voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Zo hebben we vorig jaar vragen gesteld over de ruimte tussen de tram en het perron op de Uithoflijn. Deze was te groot voor mensen in een rolstoel. Met dit besluit pakken we dat ook aan voor de SUNIJ-lijn!”

Toegankelijker tramsysteem

Provinciale Staten namen twee besluiten over de tram. Het eerste maakt extra investeringen mogelijk in het tramsysteem van de SUNIJ-lijn (Sneltrem van Utrecht naar Nieuwegein en IJsselstein). De belangrijkste investering is die voor toegankelijkheid. Hiermee wordt het mogelijk om met een rollator, rolstoel of ander rollend vervoer de tram in en uit te komen via speciale rolstoelplanken. Daarnaast wordt de baanstabiliteit verbeterd. Ten slotte is er extra geld nodig als gevolg van vertraging die is opgetreden door corona.

David Oude Wesselink: “Met dit geld zorgen we voor een goed functionerend en modern tramsysteem met meer directe verbindingen zonder overstap. Hiermee dragen we bij aan een gezonde, veilige en duurzame mobiliteit.”

Provincie koopt meer trams

Om op alle momenten voldoende trams te hebben moeten er meer trams worden aangeschaft. De rijtijd van de tram blijkt namelijk langer dan voorheen gedacht, en ook wanneer er sprake is van onderhoud of een incident moeten er voldoende trams zijn. Door de trams nu aan te schaffen kan de provincie nog gebruik maken van de eerder gemaakte afspraken met de tramfabrikant, en deze aanschaffen voor een gunstiger tarief.

Oude Wesselink: “GroenLinks steunde zowel het voorstel voor het toegankelijker tramsysteem als het voorstel voor de aankoop van meer trams. De tram is immers een cruciaal onderdeel binnen het mobiliteitssysteem, en bovendien ook een vervoerssysteem met een lage impact op het klimaat en de leefomgeving.”