Statenlid David Oude Wesselink: “We zijn ontzettend blij dat deze motie is aangenomen! De verbreding van de A27 is namelijk totaal overbodig. Er zijn veel veilige en goedkopere alternatieven, zonder dat de bak verbreed hoeft te worden en dus ook zonder het mooie natuurgebied Amelisweerd aan te tasten. Het wordt tijd dat het kabinet daarop inzet!”

Verbreding A27

Er is al jaren verzet tegen het besluit van het Rijk om de A27 te verbreden. De petitie hiertegen is inmiddels ruim 130.000 keer ondertekent en op 1 juni 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. De verbreding is duur, gaat ten koste van de natuur op het Landgoed Amelisweerd en zorgt voor meer geluidsoverlast en luchtvervuiling. De werkzaamheden zullen daarnaast voor zo’n 6 tot 8 jaar zorgen voor overlast en méér files. En dat terwijl er veilige en goedkopere alternatieven zijn zonder verbreding. Dan gaat het bijvoorbeeld om verbreding van het aantal rijstroken binnen de bak in combinatie met verlaging van de maximumsnelheid.

Kabinetsformatie

Op dit moment wordt er gesproken over de nieuwe kabinetsformatie door de (in)formateur. Dan zal ook het dossier van de verbreding van de A27 op tafel liggen. Om vanuit de provincie Utrecht een helder signaal af te geven hebben GroenLinks en PvdA het initiatief genomen om de motie ‘Laat Amelisweerd niet wijken voor de weg’ in te dienen. De motie stelt dat Provinciale Staten de voorkeur heeft voor uitbreiding van het aantal rijstroken binnen de bak. De motie werd naast GroenLinks en PvdA ook ingediend door D66, ChristenUnie, CDA, 50PLUS, PvdD, SP en Lijst Bittich. De motie is met de steun van die partijen aangenomen.

David Oude Wesselink: “GroenLinks is blij dat er nu een heldere boodschap vanuit de provincie Utrecht op de formatietafel komt te liggen. Het is nu aan de onderhandelende partijen om de keuze te maken voor een veiligere, gezondere en goedkopere oplossing, en dus geen verbreding van de A27 bij Amelisweerd!”

Tegenmotie van de VVD

De VVD kwam in reactie op deze motie met een eigen motie, waarin men stelde een nieuw besluit over de verbreding van de A27 onwenselijk te vinden en in plaats daarvan de energie te willen richten op woningbouw, bereikbaarheid, leefbaarheid en de brede welvaart van de regio. Deze motie kreeg alleen steun van de VVD, JA21, PVV en Lijst Bittich en werd daarmee verworpen.

Oude Wesselink: “Met de inzet op woningbouw, bereikbaarheid, leefbaarheid en brede welvaart zijn we het natuurlijk eens, maar daar is wat GroenLinks betreft wel een nieuw Tracébesluit over de A27 voor nodig, een besluit waarin geen verbreding van de bak bij Amelisweerd zit. We hebben dan ook tegen deze motie gestemd.”