Wij willen stappen zetten naar een groene economie: energietransitie, een voedselsysteem met oog voor mens en dier en circulair gebruik van materialen. De groene economie biedt kansen voor de regionale werkgelegenheid met nieuwe banen, diensten en producten. We kunnen een voortrekkersrol spelen dankzij de vele kennisinstellingen in onze provincie, de sterke creatieve sector en de talrijke dienstverleners op het gebied van duurzaamheid. We willen dat de provincie doorgaat met het sluiten van ‘green deals’ met het bedrijfsleven om duurzame economie te stimuleren. Ook willen we het bedrijfsleven en kennisinstituten uitdagen om met slimme initiatieven te komen voor een groene, duurzame economie. Daarbij willen we de focus leggen bij enkele belangrijke ketens in onze regio zoals bouw, installatie & demontage, afval & recycling en bedrijven in de energietransitie en de biobased economy. Binnen deze ketens ondersteunen we voorbeeldprojecten en starters. Ook helpen we ondernemers bij het vinden van financiering voor opschaling van duurzame oplossingen. We verankeren dit bij de ontwikkelingsmaatschappijen en de Economic Board Utrecht.