Wat moet de provincie in de komende periode doen?

  • Groene en sociale eisen stellen aan bedrijven die gefinancierd worden met provinciaal geld en bij aanbestedingen.
  • Lobbyen in Den Haag en Brussel om de aanbestedingsregels zo aan te passen dat duurzaam opererende bedrijven gelijke kansen krijgen.