Op de Utrechtse arbeidsmarkt is een tekort aan technici, ICT-ers en verpleegkundigen. We willen dat de opleiding voor deze beroepen aantrekkelijker wordt gemaakt. We willen scholen, bedrijven en werknemers aanmoedigen te investeren in een leven lang leren. In het Techniekpact wordt met succes gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van het technisch onderwijs en het scheppen van banen. We willen dat de provincie samen met bedrijven en zorginstellingen een vergelijkbaar Zorgpact sluit. Dat helpt bij het betaalbaar houden van de zorg, de opzet van een mobiliteitspool en het oplossen van personeelstekort. Ook het openbaar vervoer kampt met te weinig personeel. We willen dat rijden op de bus aantrekkelijker wordt. In 2023 gaat een nieuwe vervoersconcessie in, waarbij een vervoerder voor het regionale openbaar vervoer zal worden geselecteerd. Bij deze aanbesteding letten we nadrukkelijk ook op goede arbeidsvoorwaarden.