Het gebruik van fossiele energie loopt op z’n eind. Ook alle Utrechtse bedrijven krijgen hiermee te maken. De provincie helpt met advies en collectieve inkoopacties. Het Utrechts Energiefonds dat mede dankzij GroenLinks is opgeschaald naar de hele provincie, wordt hierbij ingezet. We zorgen dat dit fonds leningen kan blijven verstrekken aan innovatieve ondernemers, sportclubs en woningcorporaties. Daarnaast investeren we in kennis- en capaciteitsontwikkeling bij omgevingsdiensten op het gebied van energiebesparing en duurzaam vervoer. We willen dat zij advisering, toezicht en handhaving rond energiebesparing kunnen intensiveren. De energietransitie zorgt voor nieuwe banen. Er kunnen veel mensen aan de slag in de bouw en bij energie- en installatiebedrijven. Maar die moeten wel worden gekwalificeerd. We willen dat de provincie in gesprek gaat met onderwijsinstellingen en werkgevers over het opleiden en omscholen van mensen in deze sectoren.