Het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma van de provincie laat sterk zien dat kunst en cultuur voor iedereen is. GroenLinks is daar blij mee, het ademt inclusie. Er komt meer geld beschikbaar voor cultuureducatie in het voorgezet onderwijs, voor culturele festivals en bibliotheken. Om extra aandacht te geven aan het verminderen van (digitale) laaggeletterdheid komt hier dankzij een breed gesteunde motie van GroenLinks een conferentie over.

Statenlid Suzanne Vrielink: “Kunst en cultuur zijn van groot belang en voor iedereen. Te vaak wordt gedaan alsof kunst en cultuur voor een kleine groep mensen bestemd zou zijn en dat we gemakkelijk zonder kunnen. Dat terwijl kunst en cultuur juist zo belangrijk zijn voor ontspanning, verwondering en de uitwisseling van ideeën. Ook in ‘het nieuwe normaal’ zijn kunst en cultuur belangrijk binnen onze provincie, wellicht zelfs meer dan ooit tevoren!”

Zoveel mogelijk zekerheid in onzekere tijden

Het is van groot belang om culturele organisaties duidelijkheid te geven tijdens de huidige coronacrisis, zodat zij verder kunnen en hun organisatie in kunnen richten op de 1,5 meter samenleving. Het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma geeft deze duidelijkheid door subsidies voor vier jaar te verlenen.

Met alleen dit programma redt de sector het echter niet, daarom komt de provincie Utrecht binnenkort met een speciaal steunpakket. Daarnaast vindt GroenLinks het belangrijk dat er ook vanuit het Rijk voldoende ondersteuning komt voor de culturele sector, dit volgen wij dan ook op de voet.

Cultuureducatie en festivals

In het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma wordt het programma voor cultuureducatie verder uitgebreid. Zo gaat de provincie cultuureducatie niet alleen ondersteunen voor het primair onderwijs, maar nu ook voor het voortgezet onderwijs met speciale aandacht voor het vmbo. Een langgekoesterde wens van GroenLinks.
Voor festivals zet de provincie in op versterking, verbreding, verdieping en vernieuwing. Eerder besloten Provinciale Staten al om hier jaarlijks 520.000 euro extra voor beschikbaar te stellen.

Van inspireren kun je leren

Ook is GroenLinks blij dat er geld voor bibliotheekinnovatie komt, waarbij verminderen van laaggeletterdheid een belangrijke pijler is. Volwassenen worden hiervoor in de provincie op verschillende manieren naar taalhuizen geleid. Omdat de aanpak in de provincie verschilt, biedt dit een mooie kans om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Door een breed gesteunde motie van GroenLinks komt er een conferentie met betrokken partijen, zoals bibliotheken en welzijnsorganisaties.

Suzanne Vrielink: “Laaggeletterdheid onder volwassenen is niet alleen vervelend voor mensen zelf, maar heeft ook grote invloed op de volgende generaties. Daarom is het waardevol dat organisaties uit verschillende hoeken van de provincie ervaringen met elkaar kunnen delen en elkaar kunnen inspireren.”

Tram naar museum

Verder heeft GroenLinks een motie van de SP mede ingediend om één van de oude ‘SIG-sneltrams’ niet te slopen, maar te doneren aan het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep. Met het aannemen van de motie gaat de wens van de Tramweg-Stichting in vervulling.

Vrielink: “De sneltrams zijn voor Utrecht een bijzonder stukje geschiedenis. Met het behouden van één van de tramstellen kan dit bewaard blijven voor toekomstige generaties.”