Er komt 520.000 euro per jaar extra beschikbaar voor festivals in de provincie Utrecht. Vanaf 2021 is het totale beschikbare budget hierdoor ruim 1,3 miljoen per jaar. GroenLinks is blij en trots dat er de komende jaren door het nieuwe Festivalbeleid meer geld gaat naar culturele festivals, zo kan iedereen in de provincie Utrecht genieten van verschillende soorten kunst en cultuur.

Statenlid Suzanne Vrielink: “Festivals zijn een laagdrempelige manier om kennis te maken met verschillende kunstvormen. Dankzij steun van de provincie kunnen mensen zich laten inspireren, kunnen nieuwe talenten zich ontwikkelen en dragen zij creatieve ideeën over op anderen.”

Diversiteit, Inclusie en Fair Practice

In het nieuwe festivalbeleid van de provincie komt niet alleen meer geld beschikbaar, maar worden ook voorwaarden opgenomen om diversiteit, inclusie en eerlijke beloning van kunstenaars. Zo wil de provincie dat de code Diversiteit & Inclusie en de Fair Pratice code gehanteerd worden.

De code Diversiteit & inclusie vraagt om een zo breed mogelijke afspiegeling bij festivals, zowel aan de kant van het festival zelf als aan de publiekskant. Hoe meer verschillende invalshoeken een festival kent, hoe rijker de kunstuiting. Als kunstenaar moet je ook voldoende betaald krijgen, want ook al doe je iets vanuit je passie, het is belangrijk dat je een eerlijk loon krijgt voor wat je doet. Dat is dan ook het uitgangspunt van de Fair Practice code en het beleid van de provincie.

Meer geld, meer festivals

Van de 520.000 euro die jaarlijks extra beschikbaar komt voor festivals in de provincie Utrecht, moet minimaal de helft buiten de stad Utrecht worden ingezet. Het doel is om festivals zo meer te verspreiden over de hele provincie. Daarbij maakt dit budget het ook mogelijk om meer festivals te organiseren, en zo nog meer mensen laagdrempelig in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Ook komt er de mogelijkheid om beginnende festivals een ontwikkelingsbudget toe te kennen, zodat zij zichzelf neer kunnen zetten en verder professionaliseren.