Klimaatrechtvaardigheid betekent dat we in onze provincie een kans hebben om bij het afbouwen van onze fossiele verslaving, het eigenaarschap van energie-opwekking niet meer volledig in handen te leggen van het bedrijfsleven. Zonneparken en windmolens kunnen heel goed gezamenlijk met inwoners worden opgezet. Hoe leuk als je zelf mede-eigenaar bent van de windmolens in de buurt?

Ook moeten we met de provincie buiten de gebaande paden durven treden: we moeten zelf investeren in de energietransitie en de warmtetransitie aanjagen. De warmtetransitie is belangrijk, omdat we in de toekomst niet meer huizen verwarmen en koelen op de ouderwetse manier, maar met duurzame methodes zoals geothermie. Energie en warmte zijn levensbehoefte en moeten nu én in de toekomst betaalbaar zijn voor alle inwoners. Daar kunnen we voor zorgen met lokaal eigenaarschap en door er als provincie in te investeren.

Ik neem verschillende ervaringen mee naar het provinciehuis. In 2018-2019 was ik voorzitter van DWARS landelijk (jongerenorganisatie GroenLinks), en daarna werkte ik van 2019-2021 bij FNV met arbeidsmigranten. Sinds 2021 werk ik bij gemeente ‘s-Hertogenbosch als beleidsmedewerker jeugdhulp. Ik werk met collega's en zorgaanbieders aan minder uithuisplaatsingen en meer jongerenparticipatie.

In mijn vrije tijd blokkeer ik privéjets op Schiphol en hou ik van bordspellen spelen met vrienden in de kroeg. Ook doe ik aan pianospelen en kickboksen.

Portefeuilles

  • Energie
  • Klimaat
  • Werk en circulaire economie
  • Lid Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
  • Bestuur
  • LHBTIQA+, inclusieve samenleving en sociale agenda

Eerste woordvoering op dikgedrukte portefeuilles en tweede woordvoering op de overige portefeuilles.