Programma:

19.00 – 19.30 Inloop

19.30 – 19.40 Vaststellen agenda en notulen PLV oktober 2023 + benoemig stemtelcommissie)

19.40 – 19.45 Welkomstwoord Voorzitter

19.45 – 19.50 Presentatie nieuwe kandidaat-bestuursleden

19.50 – 19.55 Presentatie kandidaat-voortgangscommissieleden

19.55 – 20.00 Presentatie kandidaat-kascommissieleden

20.00 – 20.05 Stemming kandidaten

20.05 – 20.25 Update vanuit het bestuur + presentatie jaarcijfers 2023 + ruimte voor vragen

20.2520.50 Update vanuit de fractie + ruimte voor vragen

20.50 – 21.00 Afscheid Frans Sturm, Rachida Ennahachi & Rieke Koning

21.00 21.05 Uitslag stemmingen nieuwe bestuursleden, voortgangscommissieleden & kascommissieleden

21.05 21.15 Kandidaat Anna Koolstra over de Europese verkiezingen + ruimte voor vragen

21.1521.35 Toelichting landelijk routekaart lokale linkse samenwerking + ruimte voor vragen

21.35 – 21.45 Rondvraag + afsluiting

 

Kom onze afdeling versterken en solliciteer!

Lijkt het je leuk om je in te zetten voor een Groener en Socialer Utrecht? Voor het bestuur van GroenLinks Provincie Utrecht zijn we op zoek naar een nieuwe bestuursleden om ons gezellige team te versterken. Ook zoeken we naar leden voor de kascommissie en de voortgangscommissie. Jij bent onmisbaar voor de afdeling! Geïnteresseerd? Solliciteer voor maandag 8 april.

Vind hier de vacatures:

Vacature Bestuurslid Financieel Beleid (penningmeester)

Vacature Algemeen Bestuurslid 

Vacature Lid Kascommissie

Vacature Lid Voortgangscommissie

 

 

Wil je een motie indienen?

Een motie is een korte verklaring over een onderwerp waarmee een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken. Het is een zwaar middel om de fractie of het bestuur aan te sporen om iets te doen. Voordat je een motie indient, vragen we je om eerst met het bestuur in gesprek te gaan. Leden kunnen tot zeven dagen voorafgaand aan een PLV moties indienen. Het voorstel wordt dan een discussiepunt op de PLV en er wordt door alle aanwezige stemgerechtigde leden over gestemd. Hier kun je je motie indienen.

Moties kunnen ingediend worden tot 9 april.

 

Toegankelijkheidsinformatie:

Het provinciehuis beschikt over rolstoelvoorzieningen.

Is er iets wat jij nodig hebt om de PLV voor jou toegankelijk(er) te maken? Neem contact op via bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl.