Bijzonder aan dit project is dat de natuur (het groen) grotendeels gerealiseerd is, terwijl de woningbouwprojecten (het rood) door de financiële crisis in 2008 stil kwamen te liggen. Vaak gaat dat andersom. Voor wat betreft het groen gaat het om nieuw gerealiseerde natuur op het Harlanterrein, het Jessurunbos, het Kodakterrein, Landgoed de Paltz, de Wiek Soesterveen, Fornhese en Vliegbasis Soesterberg. Daarnaast zijn de ecoducten Boele Staal, Leusderheide, Beukbergen, Sterrenberg en Op Hees gerealiseerd. 

Na het zoet van het aanleggen van de natuur, is het nu echter tijd voor het zuur. Daarbij hoort ook het plan voor woningbouw op het Landgoed Oude Tempel. Als alternatief voor Oude Tempel wordt door inwoners weleens de locatie van het AZC, Kamp van Zeist, genoemd. Het Kamp van Zeist vormt ook onderdeel van het project Hart van de Heuvelrug en is daarbinnen het enige groene project dat nog gerealiseerd moet worden. Destijds is daarom afgesproken dat de bebouwing op dit terrein tijdelijk zou zijn en dat er daarna natuur zou komen. GroenLinks vindt dat men er dan ook op moet kunnen vertrouwen dat er natuur komt en geen woningbouw. 

GroenLinks vindt het zuur dat er woningbouw plaats zal vinden op het Landgoed Oude Tempel, maar tegelijkertijd is dat ook het gevolg van de afspraken die in het verleden gemaakt zijn en die we niet hebben kunnen veranderen. Het hoort ook bij een betrouwbaar bestuur dat gemaakte afspraken nagekomen worden, ondanks dat we er niet blij mee zijn. In het aangepaste bestemmingsplan voor het Landgoed Oude Tempel is wel besloten om de hoeveelheid bebouwd gebied te beperken ten opzichte van wat eerder de bedoeling was.

Wanneer de opbrengsten vanuit de woningbouwprojecten binnen Hart van de Heuvelrug uiteindelijk hoger zijn dan de kosten voor de nieuwe natuur, vindt GroenLinks dat dat geld voor extra natuur besteed moet worden. Dat is ook toegezegd door het college van Gedeputeerde Staten en daar zal GroenLinks het college dan ook aan houden.