Sinds afgelopen mei ben ik met pensioen. Ik heb ruime ervaring als manager en bestuurlijk adviseur bij gemeenten op uiteenlopende terreinen: van sociale zaken, veiligheid, randstadontwikkelingen tot - recent - asiel en integratie. Mijn brede ervaring ga ik inzetten voor het vertegenwoordigen van GroenLinks in de Provinciale Staten.

Ik ben een teamplayer die graag wil bijdragen aan een inspirerende, goed lopende fractie die op alle terreinen het GroenLinks-geluid laat horen en veel contact houdt met de inwoners van onze provincie.

Gezonde leefomgeving en in het bijzonder luchtkwaliteit vind ik een belangrijk thema. Door de centrale ligging van de provincie Utrecht zijn onze inwoners extra kwetsbaar voor vervuiling door verkeer. Speerpunten zijn voor mij daarom: bevorderen openbaar vervoer (ook voor doelgroepen!), bevorderen fietsgebruik en beperken van het autoverkeer. Dat draagt ook bij aan het behoud van het groen in onze mooie provincie waar ik met veel plezier wandel en fiets. Groen dat plaatsmaakt voor wegen en huizen krijgen we niet zomaar terug! Om in de woningbehoefte te voorzien moeten we zoveel mogelijk bouwen binnen dorpen en steden.

Portefeuilles

Eerste woordvoering op dikgedrukte portefeuilles en tweede woordvoering op de overige portefeuilles:

  • Wonen
  • Rode contouren en binnenstedelijke ontwikkeling
  • Kleine kernen
  • Mobiliteit
  • Omgevingswet