Statenlid Ali Karataş: “GroenLinks heeft het voorstel van harte gesteund. Daarbij is hittestress voor ons een belangrijk onderwerp, daar was tot nu toe te weinig aandacht voor. Hitte raakt ons allemaal, maar sommige mensen meer dan anderen. Zo stierven alleen in de tweede week van augustus al 400 mensen meer dan in de weken daarvoor als gevolg van de hitte. Als we dat niet aanpakken, zal dat in de toekomst alleen maar erger worden.”

Hitterecords verbroken

Het was heet afgelopen zomer, met een groot aandeel tropische dagen en hele warme nachten. Dat hebben we allemaal kunnen ervaren. Er was dan ook sprake van een hittegolf, waarbij opnieuw records gebroken zijn. Zo heeft het KNMI in de week van 5 augustus de warmste week ooit gemeten sinds het begin van de temperatuurmeting in 1901.

En de gevolgen zijn groot, de hitte gecombineerd met weinig neerslag en droogte zorgde voor watertekorten, welke gevolgen hadden voor natuur en landbouw. Daarnaast zorgde het voor hittestress en was het voor veel mensen een zware periode.

Actiegericht én inclusief

De effecten van klimaatverandering zijn groot, en om daarmee om te gaan, is er een gezamenlijke aanpak nodig. Het programma klimaatadaptatie legt hiervoor de basis. Wat GroenLinks betreft betekent dat dat we actiegericht én inclusief te werk gaan. In het programma wordt naast het nemen van maatregelen om gevolgen van klimaatverandering te beperken, ook ingezet op bewustwording en gedragsverandering. Het einddoel is een klimaatbestendige provincie in 2050. GroenLinks miste alleen de concretisering van de ambities voor de korte termijn. We zijn daarom blij dat de gedeputeerde heeft toegezegd al snel in 2021 de Staten te informeren over de stappen voor de kortere termijn.

Sociale agenda

De gevolgen van klimaatverandering hebben niet alleen een fysieke, maar ook een maatschappelijke impact. Er ligt dan ook een belangrijke verbinding met de sociale agenda die de provincie aan het ontwikkelen is. De gedeputeerde zegde toe dit mee te nemen.

Ali Karataş: “We zijn blij dat de verbinding wordt gezocht met andere provinciale ambities zoals de groei van natuur en recreatief groen, gezond stedelijk leven en de sociale agenda. Een voorbeeld van een mooie actie uit het programma is ‘Klimaat in je straat’, een actie gericht op bewustwording en gedragsverandering, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren. Zo werken we concreet en heel dichtbij aan een klimaatbestendige provincie!”