Ik vind dat iedereen een plek verdient in de samenleving en het recht heeft zich te verenigen. Zo heb ik een tijdje gewerkt als verenigingsondersteuner in de Utrechtse wijk Overvecht. Samen met de vrijwilligers van VV De Dreef en Sv Vechtzoom heb ik me ingezet voor een sportievere en gezondere wijk. Wat mij betreft doen we dat ook bij de energietransitie, tussen de mensen in en ervoor zorgen dat iedereen op zijn/haar manier meedoet met de verduurzaming. Hoe moeilijk het ook lijkt om bepaalde groepen te bereiken. Met GroenLinks Provincie Utrecht staan we voor een groene en inclusieve economie. Iedereen doet mee, is onze slogan. Hier werk van maken, is mijn belangrijkste motivatie.

Een van onze belangrijke pijlers in de campagne is dat we huis-aan-huis Iangs de deuren gaan, waarbij we vragen ophalen bij bewoners over hun eigen buurt en wijk.  Een hele leuke en effectieve manier om contact te leggen en het gesprek aan te gaan met buurtbewoners. Bij mijn eerste keer werd door collega’s mij verweten dat ik iets te lang bij een deur bleef staan. Maximaal 5 minuten was de opdracht. Een luisterend oor zijn. Het verhaal achter het verhaal achterhalen, daar heb ik langer voor nodig, dacht ik dan. Gelukkig werd me dat later wel in dank afgenomen. Mijn indruk was dat bewoners over het algemeen heel tevreden zijn over hun buurt, in dit geval Lunetten. Een prototype Utrechtse wijk, waar het vergeleken met andere wijken heel goed wonen is, vonden ze allemaal. Vragenderwijs kwam ik er achter dat het succes wel eens zou kunnen liggen aan de grote verscheidenheid in de type woningen, huishoudens en etnische en culturele achtergronden die allemaal naast elkaar en niet geconcentreerd wonen.

Een mooie ontwikkeling vind ik dat we met GroenLinks Utrecht zijn gestart met de wijkcafé’s waar ik als organizer bij betrokken ben. Het wijkcafé volgt na het huis-aan-huis’en. Een goede mogelijkheid om nog meer een luisterend oor te zijn voor Utrechters en te laten horen voor welke verandering we staan.

Als Provinciale Statenlid voor GroenLinks in de Provincie Utrecht zie ik mijn rol vooral als die van verbinder tussen de provinciale politiek, de regiogemeenten, de bedrijven, maatschappelijke organisaties en bovenal de bewoners. Een verbindende rol te spelen binnen het complexe speelveld van burgers, politiek, bestuur, maatschappelijke organisaties en provinciale beleidsdomeinen. In mijn dagelijkse werk als projectleider Wonen & Wijken bij Platform31, het landelijk kennis- en netwerkinstituut voor stad en regio, heb ik mijzelf dezelfde missie gesteld. Altijd zoek ik de verbinding tussen diverse partijen en help hen bij het gezamenlijk vinden van integrale oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Portefeuilles

Eerste woordvoering op dikgedrukte portefeuilles en tweede woordvoering op de overige portefeuilles:

  • Omgevingswet
  • Energie
  • Communicatie en participatie
  • Sociale agenda
  • Sport
  • Circulaire economie
  • Ruimte en wonen
  • Europa