Vrijheid vieren doe je samen

Volgend jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Onze vrijheid is een groot goed en dat wordt gelukkig breed gedragen. Afgelopen Statenvergadering werd een motie van VVD en CDA aangenomen om in het kader van 75 jaar vrijheid het ontstaan van de Nederlandse Staat meer zichtbaarheid te geven. Voor GroenLinks is dit een te beperkte kijk op vrijheid en daarom besloten we tegen te stemmen. Vrijheid hebben we als Nederland immers niet alleen aan onszelf te danken en daarnaast vinden wij het van belang dat er aandacht is voor de hele geschiedenis van ons land.

Statenlid Suzanne Vrielink: “Ik ben heel blij en trots dat ik in een land woon waar je kan zijn wie je bent, mag houden van wie je wilt en waar je mag vinden wat je vindt. En dat we mensen die elders in oorlog leven hier een veilige plek kunnen bieden, maar uiteindelijk zorgt samenwerking met andere landen, zoals via de EU en de VN, voor vrede, veiligheid en vrijheid.”

Vrijheid hebben we niet alleen aan de Nederlandse Staat te danken

Terug naar 1944/1945, de bevrijding van Nederland. De bevrijding van Nederland start op 12 september 1944 met de opmars van de Amerikanen in Limburg. Helaas strandt het geallieerde offensief bij Arnhem. Op 8 februari 1945 begint het volgende offensief: Operatie Veritable. Aan Operatie Veritable nemen honderdduizenden Britse, Canadese en Poolse militairen deel. Op 5 mei 1945, toen het Duitse leger zich overgaf, waren er dus Amerikaanse, Britse, Canadese en Poolse militairen actief geweest om Nederland te bevrijden.

Nog geen half jaar later, op 24 oktober 1945, richten 51 landen de Verenigde Naties op. Landen werken hier samen rondom internationaal recht, veiligheid en mensenrechten. Voor GroenLinks is het veel logischer om rond 75 jaar vrijheid aandacht te geven aan de VN, die in hetzelfde jaar is opgericht en een cruciale rol speelt in het bereiken van mondiale veiligheid.

Geef aandacht aan de geschiedenis van ons land vanuit alle windstreken

Nederland is volgend jaar 75 jaar geleden bevrijd, maar er zijn in de tussentijd Nederlanders geweest die oorlog hebben meegemaakt, omdat ze betrokken waren bij een van de missies (denk bijvoorbeeld aan Afghanistan) en er zijn mensen in Nederland komen wonen, omdat ze hun geboorteland moesten ontvluchten vanwege oorlog.

Suzanne Vrielink: “Als we aandacht willen geven aan onze geschiedenis, dan moet dat geen eenzijdig verhaal vertellen. Dan moet het van verschillende kanten belicht worden, ook de schaduwkanten. Onze geschiedenis is een stuk rijker, en minder eenzijdig, dan het ontstaan alleen.”