In het dagelijks leven werkt David voor de Vervoerregio Amsterdam, waar hij programmaregisseur is op het gebied van strategische verkeer- en vervoerprognoses voor de Metropoolregio Amsterdam.

In de Provinciale Staten zorgt David er vooral voor dat het duurzame karakter van mobiliteit wordt verstevigd. Duurzame mobiliteit betekent volgens David:

Zonder hinder: Mobiliteit met zo min mogelijk hinder voor de omgeving inclusief flora & fauna.

Veilig: Duurzame mobiliteit is mobiliteit met veel aandacht voor verkeersveiligheid voor mens en dier.

Circulair: Willen we dat de aarde ook voor langere tijd bewoonbaar blijft voor iedereen, dan moeten we anders omgaan met onze grondstoffen.

Schoon en stil: Mobiliteit met zo min mogelijke schadelijke uitstoot en geluidsproductie door voertuigen én infrastructuur bij zowel aanleg als gebruik.

Bereikbaar: Een goede deur-tot-deurbereikbaarheid voor alle vervoerswijzen, wat betekent dat vooral fiets en openbaar vervoer flink verbeterd moet worden. Zonder bereikbaarheid staat een samenleving stil.

David zit sinds 2019 in de Provinciale Staten. Daarvoor was hij van 2016 t/m 2018 secretaris in het afdelingsbestuur van GroenLinks Utrecht-stad.

Portefeuilles

Eerste woordvoering op dikgedrukte portefeuilles en tweede woordvoering op de overige portefeuilles:

  • Mobiliteit
  • Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
  • Milieu
  • Klimaat
  • Energie