Ik ben op mijn zestiende lid geworden van DWARS en GroenLinks, omdat ik veel zag in de wereld waarvan ik vind dat het beter moest én kon. In de afgelopen 5 jaar ben ik bestuurslid, DMM en PR commissielid geweest van GroenLinks Heerenveen. Binnen DWARS was ik secretaris van de commissie Natuur, Milieu en Landbouw, lid van de kandidatencommissie en voorzitter van de activiteitencommissie van DWARS Friesland. In deze rollen heb ik veel kunnen leren en met veel leuke mensen mogen werken, en ben blij dit te kunnen voortzetten in het bestuur van GroenLinks Provincie Utrecht. 

Binnen het provinciaal bestuur hoop ik de lokale afdelingen goed te kunnen ondersteunen en bij te dragen aan een diverse, inclusieve en toegankelijke organisatie.