Laura Henderson
Laura Henderson

Update van het bestuur

Beste GroenLinkser,

Ik had je nu heel graag willen berichten over het interessante programma voor de Provinciale Ledenvergadering (PLV) die in april op de planning stond. Maar het leven loopt anders. De PLV moet worden uitgesteld tot nadere orde. Helaas zullen we niet in de gelegenheid zijn elkaar fysiek te ontmoeten dit voorjaar. We zijn al druk bezig iets te plannen voor als het weer verstandig is bijeen te komen.

Gelukkig kan ik gebruik maken van deze nieuwsbrief om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Hier volgt een aantal updates:

  • Voortgangscommissie: Bij onze vorige PLV in december hebben de leden het bestuur mandaat gegeven om de leden van de voortgangscommissie te benoemen. Het bestuur heeft inmiddels vier commissieleden benoemd: Patricia Wijntuin, Marise Bezema, Jos Kloppenborg en Partap Bansie. De commissie zal in het najaar beginnen met het voeren van voortgang- en reflectiegesprekken met de fractieleden en gedeputeerde.
     
  • Werkgroep diversiteit & inclusie: Vorig jaar heeft het bestuur inclusiviteit en diversiteit uitgeroepen tot een topprioriteit. Na een geslaagde Regiodag over dat onderwerp is inmiddels ook de werkgroep diversiteit & inclusie van start gegaan!
     
  • Interim bestuurslid: We zijn verheugd dat Vincent Reijnders het bestuur komt versterken als interim bestuurslid per 1 mei. We hadden gehoopt hem formeel te installeren op de PLV in april. In plaats daarvan laten we Vincent al meedraaien en hopen we zijn benoeming formeel te maken bij de komende PLV.

Namens het hele bestuur wens ik je veel gezondheid en digitaal gezelschap toe in deze tijd.

Laura Henderson
Afdelingsvoorzitter
GroenLinks Provincie Utrecht