Statenlid David Oude Wesselink: “GroenLinks kan zich goed vinden in de gekozen uitgangspunten. Het biedt de basis voor aantrekkelijker, socialer en inclusiever openbaar vervoer. We hebben daar dan ook mee ingestemd!”

Uitgangspunten voor nieuwe OV-concessie

Voor de nieuwe OV-concessie worden maarliefst 27 uitgangspunten gehanteerd. Dan gaat het onder meer om een duurzame concessie met 100% zero-emissie bussen in 2028 en inzet op circulairiteit. Maar ook om goed werkgeversschap, waarin ook ruimte geboden wordt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder wordt ingezet op sociaal veilig, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer. 

Invloed van Provinciale Staten en gemeenteraden

De nieuwe concessie gaat in december 2025 van start. Tijdens de looptijd van een concessie hebben Provinciale Staten weinig te zeggen over het openbaar vervoer. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vervoerder en het college van Gedeputeerde Staten. Gemeenteraden horen het vaak als eerste wanneer er wensen of klachten zijn met betrekking tot het openbaar vervoer, maar kunnen er weinig mee doen.

Dat moet anders. Zowel Provinciale Staten als gemeenteraden moeten ook tijdens een concessie invloed kunnen hebben. Daarvoor heeft GroenLinks samen met SGP, PvdA, ChristenUnie en D66 een motie ingediend om zowel Provinciale Staten als gemeenteraden voortaan beter te betrekken. De motie vraagt om jaarlijks drie bijeenkomsten te organiseren over de uitgangspunten van het vervoerplan, het concept vervoerplan en het definitieve vervoerplan. En om een voorstel te doen om gemeenteraadsleden structureel te betrekken. De motie werd met brede steun aangenomen.

Provinciaal OV-abonnement en bereikbaarheid kleine kernen

Verder is er een motie ingediend om een provinciaal OV-abonnement te onderzoeken, als variant op het Oostenrijkse “Klima-ticket” als effectieve maatregel om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Ook is er een motie ingediend om extra aandacht te geven aan de bereikbaarheid van kleine kernen en gebieden buiten het verstedelijkt gebied. GroenLinks heeft beide moties gesteund en deze zijn ook aangenomen.

David Oude Wesselink: “Met de aangenomen moties hebben we duidelijke opdrachten meegeven aan het college van Gedeputeerde Staten en liggen er mooie uitgangspunten voor een nieuw programma van eisen en snel, toegankelijk en toekomstbestendig openbaar vervoer!”