Statenlid Suzanne Vrielink: “Ik ben er trots op dat dit pakket is aangenomen. Waar het Rijk ervoor kiest om meer dan elf keer zoveel steun te geven aan alleen al KLM als aan de hele culturele sector, laten wij in de provincie Utrecht onze kunstenaars, creatievelingen en anderen werkzaam in de sector, niet in de kou staan!”

Goed voorbeeld doet volgen?

GroenLinks vindt dat er alles aan gedaan moet worden om culturele instellingen in onze provincie te ondersteunen, maar dat kunnen we als provincie niet alleen. Ook het Rijk moet haar verantwoordelijkheid nemen en voldoende geld beschikbaar maken. Zeker gezien de financiële positie van gemeentes, die het door alle decentralisaties al zwaar hadden en door de coronacrisis nog een extra klap gekregen hebben.

De gedeputeerde heeft naar aanleiding van vragen van GroenLinks inmiddels toegezegd dat er een brief vanuit de provincie, samen met de gemeenten, richting de minister gaat voor extra aandacht en middelen voor de regionale culturele infrastructuur.

Provinciaal steunpakket

Het provinciale steunpakket bestaat uit vier onderdelen. Allereerst een opstartregeling, waarbij de provincie op een laagdrempelige manier relatief kleine bedragen beschikbaar stelt voor aanpassingen met betrekking tot de anderhalve meter samenleving. Het gaat dan om bijvoorbeeld spatschermen of pinautomaten, maar er kan ook denkkracht ingehuurd worden om mee te denken over de veranderingen in het ‘nieuwe normaal’. Voor culturele instellingen die helemaal dicht moesten of flink minder bezoekers kunnen ontvangen als gevolg van corona komt er een overbruggingsregeling.

Verder komt er een innovatieregeling, een gezamenlijk initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het K.F. Hein Fonds, het Elise Mathilde Fonds, het Fentener van Vlissingen Fonds, de gemeente Amersfoort, de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. Via deze regeling kunnen organisaties innovatieve ideeën omzetten in actie. Innovatie is altijd van belang en zeker in deze situatie. En de culturele sector is bij uitstek de plek voor creatieve en vernieuwende ideeën. Het laatste onderdeel bestaat uit cofinanciering voor de Rijksregeling. Samen met gemeenten zorgt de provincie voor voldoende cofinanciering om 13 culturele instellingen te helpen.

Suzanne Vrielink: “GroenLinks is blij dat er gekozen is voor laagdrempelige en toegankelijke regelingen. De culturele sector is van grote waarde voor onze provincie. Daarbij heeft dit steunpakket niet alleen invloed op de sector zelf, maar ook op bijvoorbeeld de horeca en de toeleveranciers. Met dit steunpakket brengt cultuur de economie weer in beweging!”