Statenlid Ali Karataş: “Het provinciaal sportbeleid zet in op sport in de openbare ruimte, duurzame sport en inclusieve sport. Het gaat echter niet alleen om sport, maar ook om bewegen. Iedereen kan bewegen op zijn of haar niveau en tempo. GroenLinks is ook blij dat het sportbeleid op brede ondersteuning kan rekenen, zo zijn gemeenten, maatschappelijke organisaties en ook sportorganisaties positief dat de provincie nu haar rol pakt.”

Drie ambities van provinciaal sportbeleid

In het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ is afgesproken dat sport in de openbare ruimte, duurzame sport en inclusieve sport gestimuleerd moet worden. Dat zijn ook de drie hoofdambities in het provinciaal sportbeleid.

Dan gaat het om een buitenruimte die moet uitnodigen om te bewegen. Daarvoor worden drie themagerichte fieldlabs georganiseerd. Die hebben tot doel om een uitnodigende buitenruimte, een sportieve sportroute en open sportpark te realiseren. Sport moet ook duurzaam zijn, daarom zet het beleid ook in het verlagen van het energieverbruik van sportclubs, en het hittebestendig en klimaatadaptief maken van sportparken.

Als laatste moet sport en bewegen – buiten én binnen - toegankelijker en beter bereikbaar worden voor inwoners uit de provincie Utrecht. Ook voor mensen met een beperking en/of minder inkomen. Een sportplek waar je jezelf kunt zijn ongeacht wie je bent, wat je kan of waar je woont.

Aanpak discriminatie én racisme: nieuwe ambitie

Om de aanpak van racisme en discriminatie op te nemen in het provinciale sportakkoord heeft GroenLinks samen met de PvdA, D66, PvdD, CDA en Lijst Bittich een motie ingediend. De motie werd met brede steun aangenomen door Provinciale Staten.

Ali Karataş: “Zoals Nelson Mandela ooit zei: “Sport has the power to change the world”, en daar is GroenLinks het van harte mee eens. Sport brengt mensen uit alle lagen van de samenleving samen, zorgt voor inspiratie en verbinding. Met de aangenomen motie krijgt de aanpak van racisme en discriminatie een belangrijke plek in het nieuw te ontwikkelen provinciale sportakkoord. Iedereen is welkom om mee te denken over acties, maatregelen en samenwerkingen in de hernieuwde strijd tegen discriminatie én racisme via sport!”