Statenlid Suzanne Vrielink: “GroenLinks is blij met dit voorstel. Het stuk ademt inclusie en zet in op het bereikbaar maken van het verhaal van Utrecht voor iedereen.”

Inclusief en toegankelijk

De musea in de provincie Utrecht hebben aangegeven dat ze hun tentoonstellingen willen actualiseren en met nieuwe verhalen het 'Verhaal van Utrecht' vanuit meerdere kanten willen vertellen. Dit is een mooie kans om met inclusieve en toegankelijke tentoonstellingen een breder publiek aan te spreken.

De gedeputeerde gaf tijdens de behandeling duidelijk aan dat de programmering van een museum inclusief is als een breed publiek zich kan herkennen in wat er verteld wordt. GroenLinks vindt het belangrijk dat hier aandacht voor is. De geschiedenis van de provincie is namelijk van ons allemaal is en daarbij zijn veel verschillende belevingen en beelden. Het is dan ook mooi dat dit in het museumbeleid alle invalshoeken de ruimte krijgen.

Museumambassadeurs

De ChristenUnie deed het voorstel om als Statenleden ambassadeurs van de verschillende musea te worden. GroenLinks gaat samen met hen een werkgroep opstarten om te kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven, zodat het idee zo breed mogelijk gedragen wordt.

Suzanne Vrielink: “Het museumbeleid is met steun uit de hele Staten aangenomen, dus het zou mooi zijn als we ook daar een gezamenlijk vervolg op kunnen geven.”