Statenlid Marijke de Jong: “Dit kader voor regionale programmering is een nieuwe manier voor het plannen van locaties voor wonen en werken. De bedoeling is dat we zo in goede afstemming met gemeenten de beste locaties vinden. Daarnaast moeten ook de juiste woningen gebouwd worden, zo stuurt de provincie op tenminste 50% betaalbare woningen en op circulaire, klimaatadaptatie en energieneutrale woningbouw!”

Integrale afweging

De provincie bepaalt waar nieuwe locaties voor wonen en werken mogelijk zijn. Daarbij maakt de provincie een integrale afweging. Voor GroenLinks is belangrijk dat we nieuwe woningen bouwen op plekken die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. En dat we zorgvuldig omgaan met de ruimte, zodat woningbouw zo min mogelijk ten koste gaat van het groen en het open landschap.

Meer betaalbare en duurzame woningen

Er is een groot tekort aan woningen, ook in de provincie Utrecht. De provincie wil ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is voor de woningbouwbehoefte in de provincie en streeft naar de bouw van 10.000 woningen per jaar. Voor bedrijventerreinen is de doelstelling om niet in de gehele behoefte te voorzien, daarmee wordt het verbouwen of opknappen van bestaande panden op bedrijventerreinen gestimuleerd.

Omdat er in de provincie vooral behoefte is aan woningen in het sociale- en middenhuur segment heeft de provincie de doelstelling dat minimaal 50% van de nieuw te bouwen woningen daarbinnen valt. Ook moeten huizen energieneutraal en klimaatbestendig zijn, dat betekent onder andere dat er maatregelen genomen moeten worden om wateroverlast te voorkomen en hittestress te verminderen. Daarnaast is bij nieuwe woningbouwprojecten het doel ‘groen groeit mee’ gekoppeld: wat betekent dat met de groei van het aantal woningen, ook de hoeveelheid recreatief groen moet meegroeien.

Circulariteit en bouwen voor doelgroepen

GroenLinks heeft het kader voor regionale programmering van harte gesteund, maar wel extra aandacht gevraagd voor circulariteit en het bouwen voor doelgroepen. Circulair bouwen is niet van de ene op de andere dag te realiseren: daarom wil GroenLinks een stappenplan, zodat we kunnen groeien naar 100% circulaire woningbouw.

In de Volkskrant van 26 september noemde Cody Hochstenbach, stadsgeograaf van de Universiteit van Amsterdam, de toename van het aantal dak- en thuislozen “de meest verontrustende indicator van de wooncrisis in Nederland”. Het aantal dak- en thuislozen is de afgelopen 10 jaren dan ook verdubbeld naar 40.000.

Marijke de Jong: “GroenLinks vindt dan ook dat ook meer gebouwd moet worden voor deze groep om te voorkomen dat ze in de maatschappelijke opvang of op straat terecht komen. Ook bijzondere woonprojecten zoals voor ouderen, tiny houses en zogeheten magic mix-projecten moeten een plek kunnen krijgen in de provincie. GroenLinks is blij dat de gedeputeerde heeft toegezegd dit mee te nemen.”