Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag, reden voor GroenLinks en DENK om vrouwen die zich inzetten en ingezet hebben voor de maatschappij meer voor het voetlicht te brengen. Daarom hebben zij het initiatief genomen om de Bakhuis-Wolters-onderscheiding in het leven te roepen, vernoemd naar het eerste vrouwelijke Statenlid in de provincie Utrecht. De motie hiertoe werd met brede steun aangenomen!

GroenLinks-fractievoorzitter Karin Boelhouwer: “Gelijkheid tussen man en vrouw is nog altijd geen vanzelfsprekendheid. Zo bleek recent dat Nederland 11 plekken is gezakt naar de 38e plaats op de jaarlijkse Global Gender Gap Index van het World Economic Forum. Met de Bakhuis-Wolters onderscheiding willen we vrouwen een podium bieden wiens inzet niet altijd wordt gezien of erkend.”

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen

De strijd voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen is er één van een lange adem. Het is er echter wel één met vooruitgang, zo bestaat de helft van de volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten van Utrecht inmiddels uit vrouwen. In veel gemeenteraden ligt dit echter nog onder de 30%. Een gemeente als Woerden doet het met 48,39% goed, waar een gemeente als Renswoude met 9,09% nog achterloopt. Van de 100 wethouders in de provincie Utrecht zijn er maar 32 vrouw, en van de 26 burgemeesters zijn het er maar twee.

Vrouwen in de politiek, in de top van bedrijven en organisaties zijn nodig als voorbeeld of rolmodel voor andere vrouwen. En er komen ook steeds meer vrouwen terecht in dergelijke functies, toch is er nog altijd geen sprake van gelijkheid. Zo is het vaak nieuwswaardiger dat een vrouw een topfunctie krijgt, dan wie deze vrouw is. En wordt er in dezelfde functies anders naar vrouwen gekeken dan naar mannen. Vrouwen zijn voor de wet dan ook gelijk aan mannen, maar hebben nog altijd geen gelijkwaardige positie. Daarbij zijn er ook betere voorzieningen nodig om bijvoorbeeld werk en gezin te combineren.

Eerste vrouwelijke Statenlid Bakhuis-Wolters

In de provincie Utrecht zijn er veel vrouwen die zich inzetten voor de maatschappij en als voorbeeld dienen voor andere vrouwen. Zij krijgen echter niet altijd een podium, en hun inzet wordt dan ook niet altijd gezien en erkend. En deze voorbeelden zijn nodig, zo ook het eerste vrouwelijke Statenlid in de provincie Utrecht, Hendrika Bakhuis-Wolters. Zij werd in 1919 in zowel de gemeenteraad van Zeist als Provinciale Staten van Utrecht gekozen. Ze werd toen “Bak thuis wortels” genoemd, naar waar men haar destijds blijkbaar liever zag.

Bakhuis-Wolters-onderscheiding

Om vrouwen die zich inzetten voor de maatschappij meer voor het voetlicht te brengen, hebben GroenLinks en DENK het initiatief genomen voor een nieuwe Utrechtse prijs, de Bakhuis-Wolters-onderscheiding. Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een vrouw die zich heeft ingezet voor de maatschappij in de provincie Utrecht. De motie voor het in het leven roepen van deze prijs werd aangenomen met steun van GroenLinks, DENK, SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie en VVD.

DENK-fractievoorzitter Hanane Bittich: “Het is zo belangrijk dat we vrouwen die zich inzetten tegen ongelijkheid in het zonnetje gaan zetten middels een prijs. Het is makkelijk om te denken dat we dit anno 2020 niet meer nodig hebben, maar niets is minder waar. Vrouwen lopen bijvoorbeeld nog tegen loonongelijkheid aan en tegen beperkingen in hoe zij zich mogen kleden. Wij geloven in emancipatie door middel van representatie en kunnen niet wachten op de eerste nominatie.”