Allereerst, ik hoop dat het je goed gaat, dat je gezond bent en kunt doen wat belangrijk voor je is. We wensen iedereen die ziek is beterschap en sterkte wanneer je geliefden ziek zijn of zijn komen te overlijden. Het zijn voor veel mensen zware tijden. Daarom is het ook ontzettend fijn om te zien dat zoveel mensen actief zijn in het helpen van anderen. We zien hartverwarmende initiatieven vanuit de hele provincie, daar hebben we grote waardering voor!

Wel maken we ons enorm zorgen over de meest kwetsbaren tijdens deze crisis. De mensen in sloppenwijken en vluchtelingenkampen wereldwijd zijn zo afhankelijk van goede zorg die niet beschikbaar is. En ook dichterbij hebben we grote zorgen over kwetsbare inwoners in onze provincie, bijvoorbeeld daklozen en mensen die psychische zorg nodig hebben.

Het advies is zoveel mogelijk binnen te blijven, maar wat als je geen huis hebt? En mensen die psychische zorg nodig hebben kunnen vaak nergens terecht. Alle veranderingen door corona vragen om mentale weerbaarheid, terwijl psychische zorg verder weg is dan ooit. We hebben het college van Gedeputeerde Staten dan ook gevraagd om gemeenten en andere overheden te ondersteunen bij het wegnemen van deze problemen waar mogelijk.

De provinciale politiek gaat online verder. De fractie spreekt elkaar via Microsoft Teams, en ook commissievergaderingen worden zo gehouden. Er worden maatregelen genomen om, in aanvulling op wat de Rijksoverheid doet, hulp te bieden aan organisaties, inwoners en bedrijven. GroenLinks vindt het ook belangrijk dat gemeenten ondersteund worden. Op dit moment brengt de provincie in kaart waar behoefte aan is, alle partners zijn daarover geïnformeerd.

Voor GroenLinks is het belangrijk dat niet alleen gekeken wordt naar de economie, maar dat er vooral ook oog is voor maatschappelijke waarden als welzijn en gezondheid. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen met andere gezondheidsklachten die niet naar de arts kunnen of mensen die door het thuis moeten blijven te maken krijgen met meer huiselijk geweld.

In IJsland wordt daarom in reactie op de coronacrisis gereageerd met niet alleen een economische blik, maar met een brede blik op welvaart. Hun pakket aan ondersteuningsmaatregelen wordt getoetst aan 39 brede welvaartindicatoren. GroenLinks heeft aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om provinciale maatregelen vanwege de coronacrisis ook te toetsen aan deze brede welvaartindicatoren. En of het college bereid is om hier ook op aan te dringen bij het Rijk voor de landelijke maatregelen.

Ondertussen werken we als fractie gewoon door voor een groene, sociale en inclusieve provincie, juist ook nu. Weet ons te vinden!

Hartelijke groet namens de hele fractie,

Karin Boelhouwer
Fractievoorzitter
GroenLinks Provincie Utrecht